AntRing - Hướng dẫn sử dụng Antbuddy Alice

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Antbuddy Alice

1. Giới thiệu

2. Tổng quan tính năng

2.1. Đối tượng sử dụng Alice

Tài liệu hướng dẫn này là tài liệu dành cho người dùng sử dụng Alice.


2.2. Bảng tổng quan chức năng

STT

Chức năng

Ghi chú

1

Chức năng cơ bản

 • Đăng nhập

 • Đăng xuất

 • Thay đổi mật khẩu

 • Thông tin tài khoản2

Dashboard (bảng tổng quan)

 • Xem báo cáo tổng của chiến dịch

 • Xem báo cáo chiến dịch

 • Xuất báo cáo chiến dịch


3

Contact

 • Tạo phonebooks

 • Tạo contacts

 • Nhập (import) contacts0


4

Cấu hình Voice

 • Khảo sát

 • Quản lý file âm thanh

 • Quản lý DNC (Do Not Call)

 • Đặt lịch (update soon)


5

Chiến dịch Voice

 • Tạo chiến dịch Voice


6

Báo cáo

 • Báo cáo chi tiết cuộc gọi

 • Báo cáo cuộc gọi của chiến dịch

 • Báo cáo các khảo sát

 • Subscribers report
3. Mô tả tính năng chi tiết

3.1. Chức năng căn bản

3.1.1. Đăng nhập

Bước 1: Truy câp đường dẫn http://alice.antbuddy.com/

Bước 2: Nhập Email

Bước 3: Nhập Password3.1.2. Đăng xuất

Bước 1: Mở mục thông tin người dùng

Bước 2: Click nút “Đăng xuất”3.1.3. Thay đổi mật khẩu

Trong trường hợp bạn muốn thay đổi mật khẩu hoặc bạn không nhớ mật khẩu đăng nhập, thì bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Tại trang đăng nhập chọn “Lấy lại mật khẩu”


Bước 2: Nhập địa chỉ email đăng nhập

Bước 3: Bấm “Đồng ý”


Bạn sẽ nhận được thông báo về việc nhận thông tin đổi mật khẩu về email mà bạn đã cung cấp


Bước 4: Kiểm tra email

Bước 5: Bấm chọn “Reset Your Password”Bước 6: Nhập thông tin mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu

Bước 7: Bấm “Đồng ý”3.2. Trang chủ

3.2.1. Xem và Lọc thông tin

Tại bảng tổng quan ở Trang chủ, người dùng có thể xem được các thông số tổng quan của tất cả các chiến dịch trên tài khoản của mìnhĐể xem biểu đồ chi tiết của một chiến dịch, người dùng có thể lọc chiến dịch cần xem3.3. Contact


3.3.1. Tạo phonebooks

Bước 1: Chọn “Contact” → chọn “PhoneBook” trên thanh Menu chínhBước 2: Chọn nút “New Phone Book”Bước 3: Điền tên Phonebook (bắt buộc) và chọn nút “Submit” để hoàn tất


Sau khi tạo xong, sẽ hiển thị thông báo như sau:3.3.2. Tạo contacts

Bước 1: Chọn “Contact” → chọn “Contacts” trên thanh Menu chínhBước 2: Chọn nút “New Contacts”Bước 3: Chọn Phonebook (bắt buộc)

Bước 4: Điền số điện thoại/Firstname/Lastname (bắt buộc), chọn nút “Submit” để hoàn tấtSau khi tạo xong, sẽ hiển thị thông báo như sau
3.3.3. Nhập (import) contacts

Bước 1: Chọn “Contact” → chọn “Contacts” trên thanh Menu chínhBước 2: Chọn nút “Import”Bước 3: Tải file mẫu 


File mẫu tải xuống sẽ định dạng sau:


Bước 3: Cập nhật thông tin trên file mẫu được tải xuống

Cảnh báo: Những trường thông tin được đánh dấu “required” là những trường thông tin bắt buộc người dùng điền vào, không được để trống.


Bước 4: Chọn “Choose File” để lấy file mẫu đã được cập thông tin mớiBước 5: Chọn Phonebook muốn import Contacts, chọn nút SubmitImport thành công Alice sẽ thông báo như sau:Kiểm tra lại Contact, bằng cách lọc Phonebook tại mục Contacts
3.3.4. Nhập (import) Contacts với trường Additional Variables

Additional Variables là gì? Đây là trường thông tin không nằm trong các thông tin mặc định của một contact, trường này cho phép người dùng tự định nghĩa thêm dữ liệu.


Trường

Mô tả

key

Định nghĩa từ khóa của trường thông tin được thêm vào.


Lưu ý: trường này viết thường không dấu, không khoảng trắng.

value

Giá trị của trường thông tin được thêm vào

Additional Variables được format như sau:{"key":"value"}Sau khi import thành công, người dùng Kiểm tra trong chi tiết contacts3.4. Cấu hình Voice

3.4.1. Mẫu khảo sát

a. Phần (section)

STT

Loại phiên

Mô tả

1

Call Transfer

Cho phép cuộc gọi tự động của bạn chuyển về lại Agent hoặc kịch bản khác khi đã kết nối được với số điện thoại khách hàng

2

Capture Digits

Phần này ghi nhận lại các phím mà khách hàng đã nhấn đối với các chiến dịch yêu cầu khách hàng nhân chọn,

3

Conference

Update soon

4

Do Not Call

Nếu người dùng không muốn gọi cho các số điện thoại khách hàng đã gọi, mình có thể chọn section này.

5

Hangup

Đây là phần cấu hình cuối mỗi khảo sát, một khảo sát tốt nên cấu hình Hangup riêng một Section

6

MultiChoice

Cho phép người dùng chọn từ 0-9 trên dãy phím (DTMF). Khách hàng của bạn sẽ dựa vào Câu chào bạn phát trong section để nhấn phím. Và các section khác sẽ được điều khiển bởi Section này.

7

Play Message

Phần này cho phép bạn phát đi một tin nhắn thoại đơn giản với tính năng Text-to-Speech (TTS) hoặc file ghi âm lời thoại có sẵn.

8

Rating

Cho phép khách hàng nhấn 1 số hoặc 1 dãy số.

9

Record Message

Phần này cho phép hệ thống ghi âm lại đoạn thoại của khách hàng. Mặc định sau 3 giây nếu không nhận được thoại, hệ thống sẽ phát tiếp section sau hoặc ngắt khảo sát, tùy vào cấu hình chiến dịch.

10

SMS

Update soon


b. Tạo khảo sát

Call Transfer Play MessageMultiChoiceRating (update soon)

Capture DigitsRecord MessageCall TransferHang upDo Not Call
3.4.2. Quản lý file âm thanh

Phần quản lý file âm thanh này cho người dùng có thể upload những đoạn ghi âm sẵn lên hệ thống để sử dụng cho các Section của Phần thiết lập khảo sát. Để thực hiện tải file âm thanh lên hệ thống bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập Voice Setting → Audi FilesBước 2: Nhấn nút “New Audio”Bước 3: Điền Tên file (bắc buộc)

Bước 4: Chọn file audio → Nhấn nút “Submit”3.4.3. Quản lý DNC (Do Not Call)

Phần tạo DNC này giống tương tự như PhoneBook và Contacts, nhưng không được sử dụng với để gọi đến những contacts trên chiến, mà dùng để loại những số điện thoại này trên chiến dịch Voice. Để thêm bạn thực hiện theo các bước sau:


a. Tạo danh sách DNC

Bước 1: Truy cập Contact → Do not call list (DNC)

Bước 2: Nhấn nút “New DNC List”

Bước 3: Điền Tên danh sách DNC → Chọn “Submit”
b. Tạo DNC contact

Bước 1: Truy cập Contact → Do not call contact

Bước 2: Nhấn nút “New DNC contacts”

Bước 3: Nhập số điện thoại

Bước 4: Chọn DNC list → Chọn “Submit”
3.4.4. Lịch hẹn (update soon)

3.5. Chiến dịch

3.5.1. Tổng quan chiến dịch Voice

Tại mục Voice Campaign, người dùng có thể xem được danh sách các chiến dịch và trạng thái hiện tại của mình. Tại đây, người dùng có thể tìm kiếm bằng công cụ để xem chiến dịch cụ thể.


Mô tả chức năng:

Chức năng

Mô tả

Progress

Thể hiện tình trạng chiến dịch đang xử lý

Start

Khởi chạy chiến dịch

Pause

Tạm dừng chiến dịch

Dừng/Stop

Kết thúc/Dừng chiến dịch

Trạng thái

PENDING: các chiến dịch đang chờ chạy

STARTED: các chiến dịch đã bắt đầu và đang chạy

END: các chiến dịch đã kết thúc3.5.2. Tạo chiến dịch Voice

Để tạo 1 chiến dịch Voice cơ bản, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập Voice Campaign

Bước 2: Chọn nút “New Campaign” → giao diện sẽ mở trang tạo chiến dịchBước 3: Điền các thông tin được yêu cầu

 • Name: Tên chiến dịch
 • Application: Điền Survey Mẫu
 • Dial out Gateway: Chọn ứng dụng gọi.
 • Call Frequency: Số cuộc gọi tối đa trên 1 phút


Bước 4: Chọn thời gian chạy chiến dịch Voice → nhấn “Submit”

3.6. Báo cáo

3.6.1. Báo cáo chi tiết cuộc gọi của chiến dịch3.6.2. Báo chi tiết cuộc gọi3.6.3. Báo cáo các khảo sát

3.6.4. Subscribers report


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 30/12/2021 9:44AM
Lần cập nhật gần đây: 30/12/2021 10:21AM (nghiango - nghia.ngo@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)