AntRing - Hướng dẫn thêm quyền Xem Yêu Cầu Gọi Lại

Tính năng này giúp Owner nâng quyền cho member được xem Yêu Cầu Gọi Lại cho các cuộc gọi nhỡ

Cách 1: Trên AntCRM

Bước 1: Bấm nút Gọi -> Chọn -> Chọn Quản Trị Tổng ĐàiBước 2: Chọn AntRing


Bước 3: Chọn menu Người Dùng -> chọn Cấu Hình Quyền Hiển Thị -> chọn User muốn trao quyền Xem Yêu Cầu Gọi Lại


Cách 2: Đăng nhập vào link:  https://antring.antbuddy.com/#/app/dashboard

Bước 1: Chọn Quản Trị Tổng Đài


Bước 2, 3, 4 làm như Cách 1


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 25/08/2021 9:41AM
Lần cập nhật gần đây: 25/08/2021 9:42AM (nghiango - nghia.ngo@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)