AntCRM - Hướng dẫn thêm quà tặng

Tính năng này cho phép người dùng tạo ra sản phẩm và mã thẻ ứng với một sản phẩm.

  1. Thêm quà tặng

  1. Bước 1: Trên trang AntCRM, chọn Thiết lập, chọn tiếp KHTT, sau đó chọn Quà tặng

  1. Bước 2: Chọn Thêm quà tặng

  1. Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết vào các trường thông tin, sau đó nhấn nút để thêm quà tặng hoặc để hủy tạo quà tặng


Trường thông tin

Mô tả

Mã quà tặng *

Nhập mã của quà tặng

Tên quà tặng *

Nhập tên quà tặng

Điểm *

Số điểm để đổi được quà tặng

Mô tả

Mô tả về quà tặng

Lưu ý: các trường có dấu (*) là thông tin bắt buộc phải nhập.

Sau khi thêm quà tặng thành công, quà tặng mới tạo sẽ hiển thị tại danh sách quà tặng, người dùng có thể sửa đổi thông tin về sản phẩm bằng cách nhấn nút và xóa sản phẩm bằng cách nhấn nút


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 25/08/2023 3:43PM
Lần cập nhật gần đây: 28/08/2023 2:13PM (Thuận Trần - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:Thuận Trần (thuan.tran@antbuddy.com)