AntCRM - Cấu hình quyền hoạt động

Cấu hình quyền hoạt động

5.1. Cấu hình quyền hoạt động cho user

Bước 1. Đăng nhập vào CRM bằng tài khoản Owner→ Mở trang Thiết lập → Mục Quản lí người dùng → Chọn Nhân viên

Bước 2: Click vào tên nhân viên cần cấu hình

Trang sẽ chuyển đến trang xem Thông tin cá nhân và thiết lập các quyền cho user đó: Quyền hiển thị và Quyền hoạt động

Bước 3. Mở qua tab Quyền hoạt động

Tab này sẽ hiển thị toàn bộ các tính năng và modules trong phần mềm CRM để owner vào thiết lập quyền hoạt động cho nhân viên

  • Cấp quyền hoạt động cho user bằng cách tick vào checkbox, và hủy quyền bằng cách bỏ tick. 

  • Sau khi cập nhật, nhấn Lưu để lưu các thay đổi

Ví dụ: Để cho phép nhân viên gửi tin nhắn SMS và Email, bạn tick vào các ô sau và nhấn Lưu:

  • Send SMS - Send with the template, Send with custom content

  • Send Email - Send with the template, Send with custom content

LƯU Ý: Cần cấu hình quyền thêm, sửa, xóa Ticket theo Agent tại đây

Tại trang Thiết lập quyền hoạt động - mục Ticket, click Cấu hình thêm

Trang sẽ chuyển đến trang thiết lập quyền thao tác ticket theo agent, thực hiện cấu hình và nhấn Lưu.

5.2. Cấu hình quyền hoạt động cho nhóm

Bước 1. Đăng nhập vào AntCRM bằng tài khoản Owner→ Mở trang Thiết lập → Mục Quản lí người dùng → Chọn Nhóm

Bước 2: Click Sửa đổi tại nhóm cần cấu hình

Trang sẽ chuyển đến trang Cập nhật nhóm và thiết lập các quyền cho nhóm đó: Quyền hiển thị và Quyền hoạt động

Bước 3. Mở qua tab Quyền hoạt động

Việc thiết lập quyền hoạt động cho nhóm cũng giống như thiết lập quyền hoạt động của User ở phần 5.1. Cấu hình quyền hoạt động cho user

Bước 4. Sau khi tick xong các ô tương ứng với quyền hoạt động, click Lưu

Bước 5. Click Áp dụng

Bước này để tùy chọn các đối tượng trong nhóm sẽ được áp dụng thiết lập. Có 2 tùy chọn là : 

  • Tất cả: Áp dụng thiết lập này cho tất cả các thành viên của nhóm

  • Tùy chỉnh nhân viên: Chọn nhân viên để áp dụng thiết lập

Bước 6. Click Áp dụng trên popup tùy chọn đối tượng áp dụngBài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 21/12/2020 5:02PM
Lần cập nhật gần đây: 26/07/2023 10:45AM (Thuận Trần - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)