AntRing - Tài khoản SIP


AntRing - Tài khoản SIP

1. Giới thiệu

Tài liệu này hỗ trợ Bộ phận vận hành tổng đài thiết lập, cấu hình tài khoản SIP cho các Agent của mình.

2. Truy cập trang cấu hình

Ở giao diện chính, bạn mở Menu chính → chọn “Cấu hình” 
Bạn được chuyển hướng đến giao diện cấu hình, sau đó thực hiện chọn “AntRing” → chọn “Người dùng”.

3. Tài khoản SIP

Tài khoản SIP được hiển thị tại cột “Thiết bị”, mặc định hệ thống sẽ tạo sẵn cho bạn một tài khoản SIP

Bạn có thể nhấn chuột vào tên thiết bị SIP để xem thông tin cấu hình

Thông tin để bạn cấu hình sẽ được hiển thị thành 2 loại: web và IP phone (thiết bị ngoài).


Nếu bạn muốn tạo mới một tài khoản SIP mới cho người dùng, bạn chọn biểu tượng “Thêm mới” , sau đó điện thông tin thiết bị như là: Tên thiết bị, và mật khẩu.

Sau khi tạo mới xong, bạn sẽ thấy tài khoản SIP mới được hiển thị ở cột thiết bị. Đối với người dùng có nhiều thiết bị như: softphone, hardphone (ip phone), web (có hỗ trợ cấu hình tài khoản SIP),... thì bạn có thể dùng chức năng này để tạo các tài khảo  SIP tương ứng.


Để xem thông tin tài khoản mới được tạo, bạn chỉ cần nhấn chọn vào tên thiết bị cần xem, thông tin sẽ hiển thị cho bạn, giống như bước xem thông tin tài khoản SIP ở trên.

Để Xóa tài khoản SIP, bạn nhấn chọn biểu tượng dấu (X) bên cạnh tài khoản SIP cần xóa.


4. Thêm số nội bộ

Số nội bộ còn được gọi là số nhánh hoặc số máy lẻ, nó được dùng để các người dùng khác liên hệ với nhau, ngoài ra còn được sử dụng để khách hàng gọi vào tổng đài và nhấn số nhánh để liên hệ đến Agent nhanh hơn. Để cấu hình bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Nhập số nhánh cần thêm (giới hạn từ 2-4 số)

Bước 2: Nhấn chọn biểu tượng dấu cộng (+) bên cạnh

Để xóa số nội bộ đã thêm, bạn nhấn biểu tượng dấu (x) bên cạnh số nhanh bạn cần xóa.


5. Cấp quyền

5.1. Cấp số phút gọi ra

Phần cấp số phút gọi ra được dùng để giới hạn thời lượng gọi ra của người dùng. Số phút được cấu hình sẽ reset lại sau mỗi tháng. Nếu người dùng sử dụng hết số phút được cấp, thì sẽ không thể gọi ra được nữa. Để cấu hình cấp số phút gọi ra, bạn nhấn chọn biểu tượng tại cột “Số phút đã gọi/Số phút được gọi”.

Một cửa sổ cấu hình sẽ được hiển thị như sau:

Mặc định trên người dùng trên Antbuddy không bị giới hạn thời gian gọi ra. Nếu bạn muốn cấu hình hoặc chỉnh sửa thời gian giới hạn, bạn bỏ chọn “Không giới hạn”, sau đó điền thời gian mong muốn (đơn vị thời gian ở đây là phút).

Bạn nhấn “Đồng ý” để lưu và hoàn tất việc cấu hình số phút gọi ra cho người dùng.

5.2. Cấp quyền gọi ra

Phần này cho phép Agent/người dùng có được gọi ra ngoài hay không, mặc định ứng dụng Antbuddy cho phép các Agent/người dùng trên ứng đều được gọi ra ngoài. Để cấu hình cho phép hoặc chặn gọi ra ngoài cho mỗi Agent/người dùng trên hệ thống, bạn chỉ cần chuyển Disable/Enable cột “Cho phép gọi ra”

5.3. Trả lời tự động

Chức năng “Trả lời tự động” để cấu hình cho Agent/người tự động bắt máy khi có cuộc gọi đến. Cuộc gọi đến từ đầu số hotline và cả cuộc gọi nội bộ. Chức năng này giúp Agent/người dùng không phải thao tác nhiều để bắt máy 1 cuộc gọi, họ chỉ cần trả lời khách hàng. Để cầu hình chức năng này, cũng đơn giản như cấu hình “Cho phép gọi ra”. Bạn chỉ cần chuyển nút Disable/Enable tại cột “Tự động trả lời”. Mặc định, chức năng này được tắt đi.

 Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 23/11/2020 12:00PM
Lần cập nhật gần đây: 07/05/2024 4:10PM (Thuận Trần - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:manle (man.le@antbuddy.com)