AntCRM - Hạng thành viên, chu kỳ hạng thành viên, chu kỳ điểm

 1. Hạng thành viên

 • Thêm hạng thành viên:

 • Bước 1: Trên trang AntCRM, chọn Thiết lập, chọn tiếp KHTT, sau đó chọn Hạng thành viên


 • Bước 2: Nhập tên hạng, số điểm và màu tương ứng, sau đó bấm nút • Hạng thành viên mới được tạo thành công và hiển thị trên danh sách hạng


 1. Chu kỳ hạng thành viên

 • Muốn kích hoạt chu kỳ hạng thành viên, người dùng chuyển thanh kích hoạt sang bên phải để kích hoạt

 • Người dùng có thể làm mới chu kỳ khi thăng hạng bằng cách chọn vào ô làm mới chu kỳ khi thăng hạng và nhập chu kỳ (tháng) và nhấn nút

 • Ví dụ: Người dùng thiết lập 12 tháng làm mới. Thì khi khách hàng A lên hạng ngày 25/8/2023 thì 25/8/2024 thì nó sẽ làm mới về 0. Nhưng nếu khách hàng lên hạng mới thì sẽ update lại cái ngày làm mới.


 1. Chu kỳ tích điểm

 • Muốn kích hoạt chu kỳ tích điểm, người dùng chuyển thanh kích hoạt sang bên phải để kích hoạt.

 • Người dùng có thể làm mới chu kỳ tích điểm bằng cách nhập chu kỳ (tháng) và nhấn nút

 • Ví dụ: người dùng thiết lập 12 tháng làm mới. Thì khi khách hàng A tích điểm lần đầu ngày 25/8/2023 thì 25/8/2024 thì nó sẽ làm mới về 0.


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 25/08/2023 4:16PM
Lần cập nhật gần đây: 25/08/2023 4:16PM (Thuận Trần - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:Thuận Trần (thuan.tran@antbuddy.com)