AntCRM - Tạo nhiệm vụ, phiếu sự vụ

 1. Tạo nhiệm vụ

 • Bước 1: Trên trang AntCRM, chọn Thiết lập, chọn tiếp KHTT, sau đó chọn Nhiệm vụ

 • Bước 2: Vào mục cài đặt chung, kích hoạt tạo nhiệm vụ khi tích điểm, nhập tiêu đề theo định dạng là tên sản phẩm tích điểm, số điểm, sau đó nhấn nút • Bước 3: Sau khi tạo nhiệm vụ thành công, nhiệm vụ sẽ hiển thị tại mục nhiệm vụ

 • Mục cài đặt danh mục, chọn danh mục chăm sóc khách hàng sau đó bấm nút

 1. Tạo phiếu sự vụ

 • Tạo phiếu sự vụ khi khách hàng là khách hàng mới chưa có dữ liệu thông tin:

 • Kích hoạt tạo phiếu sự vụ khi có khách hàng mới

 • Nhập tiêu đề

 • Nhấn nút


 • Tạo phiếu sự vụ nhắc nhở mua hàng khi gần đủ điểm lên hạng:

 • Kích hoạt tạo phiếu sự vụ nhắc nhở mua hàng khi gần đủ điểm lên hạng

 • Nhập điểm nhắc nhở

 • Nhập tiêu đề theo định dạng là hạng hiện tại, điểm tích lũy, điểm hạng

 • Nhấn nút

 • Tạo phiếu sự vụ nhắc nhở mua hàng khi gần đủ điểm quà tặng:

 • Kích hoạt tạo phiếu sự vụ nhắc nhở mua hàng khi gần đủ điểm quà tặng

 • Chọn Thêm vào mẫu

 • Nhập các thông tin cần thiết vào trường thông tin, sau đó nhấn nút

 • Sau khi thêm thành công, quà tặng sẽ hiển thị tại danh sách đổi quà, người dùng có thể sửa đổi thông tin về sản phẩm bằng cách nhấn nút và xóa sản phẩm bằng cách nhấn nút


 • Mục cài đặt danh mục, chọn danh mục ticket khi khách hàng đổi quà sau đó nhấn nút


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 25/08/2023 5:12PM
Lần cập nhật gần đây: 25/08/2023 5:12PM (Thuận Trần - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:Thuận Trần (thuan.tran@antbuddy.com)