AntCRM - Tạo tin nhắn

 1. Cấu hình

 • Bước 1: Trên trang AntCRM, chọn Thiết lập, chọn tiếp KHTT, sau đó chọn Tin nhắn

 • Bước 2: Chọn cấu hình, sau đó chọn nút

 1. Tích điểm

 •  Khi người dùng muốn nhắn tin số điểm tích lũy cho khách hàng:

 • Bước 1: Kích hoạt mẫu tin

 • Bước 2: Nhập tin nhắn theo định dạng tên sản phẩm tích lũy, điểm tích lũy, điểm hạng, số điểm

 • Bước 3: Nhấn nút

 1. Đổi quà 

 • Gửi tin nhắn khi đổi quà

 • Bước 1: Kích hoạt gửi tin nhắn khi đổi quà

 • Bước 2: Nhập mẫu tin theo định dạng tên quà tặng quy đổi, điểm tích lũy, điểm hạng

 • Bước 3: Nhấn nút

 • Gửi tin nhắn nhắc nhở đổi quà

 • Bước 1: Kích hoạt gửi tin nhắn đổi quà

 • Bước 2: Chọn nút

 • Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết vào trường thông tin, sau đó nhấn nút

 • Bước 4: Sau khi thêm thành công, quà tặng sẽ hiển thị tại danh sách đổi quà, người dùng có thể sửa đổi thông tin về sản phẩm bằng cách nhấn nút và xóa sản phẩm bằng cách nhấn nút

 1. Hạng thành viên

 • Gửi tin nhắn khi đủ điểm thăng hạng

 • Bước 1: Kích hoạt gửi tin nhắn khi đổi quà

 • Bước 2: Nhập mẫu tin theo định dạng hạng hiện tại, điểm tích lũy, điểm hạng

 • Bước 3: Nhấn nút


 • Gửi tin nhắn nhắc nhở thăng hạng:

 • Bước 1: Kích hoạt gửi tin nhắn nhắc nhở thăng hạng

 • Bước 2: Nhập số điểm nhắc nhở và mẫu tin theo định dạng hạng hiện tại, điểm tích lũy, điểm hạng

 • Bước 3: Nhấn nút

 • Gửi tin nhắn nhắc nhở reset:

 • Bước 1: Kích hoạt gửi tin nhắn nhắc nhở reset

 • Bước 2: Nhập thời gian và mẫu tin theo định dạng hạng hiện tại, điểm tích lũy, điểm hạng, ngày reset

 • Bước 3: Nhấn nút


 1. Điểm tích lũy

 • Gửi tin nhắn nhắc nhở reset điểm tích lũy:

 • Bước 1: Kích hoạt gửi tin nhắn nhắc nhở reset điểm tích lũy 

 • Bước 2: Nhập thời gian và mẫu tin theo định dạng hạng hiện tại, điểm tích lũy, điểm hạng, ngày reset

 • Bước 3: Nhấn nút

Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 25/08/2023 5:45PM
Lần cập nhật gần đây: 28/08/2023 11:31AM (Thuận Trần - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:Thuận Trần (thuan.tran@antbuddy.com)