AntCRM - Lịch sử sử dụng mã, biến đổi hạng, đổi quà và xếp hạng thành viên

 1. Lịch sử sử dụng mã

 •  Trên trang AntCRM, chọn KHTT, sau đó chọn Lịch sử sử dụng mã


1.1. Lọc theo thời gian


 • Tại màn hình, chọn thời gian cần lọc, sau đó bấm nút hoặc hủy việc thực hiện lọc bằng cách bấm nút

        1.2 . Lọc theo mã thẻ

 • Tại màn hình, nhập mã thẻ cần lọc


       1.3. Lọc theo sản phẩm

 • Tại màn hình, chọn sản phẩm cần lọc


 1. Lịch sử xếp hạng thành viên

2.1. Lọc theo thời gian

 • Tại màn hình, chọn thời gian cần lọc, sau đó bấm nút hoặc hủy việc thực hiện lọc bằng cách bấm nút

         2.2. Lọc theo PID (ID liên hệ)

 • Tại màn hình, nhập ID liên hệ cần lọc


          2.3. Lọc theo loại biến đổi hạng

 • Tại màn hình, chọn loại cần lọc

 1. Lịch sử đổi quà

3.1. Lọc theo thời gian

 • Tại màn hình, chọn thời gian cần lọc, sau đó bấm nút hoặc hủy việc thực hiện lọc bằng cách bấm nút

            3.2. Lọc theo PID (ID liên hệ)

 • Tại màn hình, nhập ID liên hệ cần lọc

 1. Xếp hạng thành viên

4.1. Lọc theo tên khách hàng 

 •  Tại màn hình, nhập tên khách hàng cần lọc

           4.2. Lọc theo số điện thoại

 • Tại màn hình, nhập số điện thoại cần lọc

            4.3. Lọc theo hạng

 • Tại màn hình, chọn loại hạng cần lọc

Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 28/08/2023 3:17PM
Lần cập nhật gần đây: 28/08/2023 3:17PM (Thuận Trần - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:Thuận Trần (thuan.tran@antbuddy.com)