Hướng dẫn chi tiết màn hình Giao Diện Báo Cáo trên Mobile App

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT 

MÀN HÌNH GIAO DIỆN BÁO CÁO 
 1. Giao diện báo cáo cuộc gọi của toàn bộ chiến dịch.

 1. Giao diện tại màn hình chiến dịch telesales. 1. Giao diện tại màn hình báo cáo.


* NOTE:

 • Hiển thị cuộc gọi thành công của toàn bộ chiến dịch của cửa hàng.

 • Sau 1 GIỜ thì data tổng cuộc gọi sẽ tự động cập nhật.

 • Data cuộc gọi tháng ( tính từ đầu tháng)

 1. Giao diện báo cáo chi tiết cuộc gọi của 1 chiến dịch.

 1. Tại 1 chiến dịch.  1. Một số thao tác khác

  • Button điện thoại màu xanh 


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 26/04/2024 2:37PM
Lần cập nhật gần đây: 10/05/2024 2:28PM (Thuận Trần - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:Thuận Trần (thuan.tran@antbuddy.com)