AntBot_Hướng dẫn sử dụng chiến dịch gọi tự động voicebot

Hướng dẫn sử dụng chiến dịch gọi tự động


Giới thiệu:

Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn cách thức quản lý chiến dịch gọi tự động, bao gồm 3 thao tác chính:

Bước 1: Thiết lập mẫu Khảo sát (cách tạo mẫu khảo sát và có thể dùng chung mẫu khảo sát cho nhiều chiến dịch)

Bước 2: Quản lý Liên hệ (cách tạo danh bạ, danh sách khách hàng phục vụ cho chiến dịch recall)

Bước 3: Chiến dịch khảo sát (Cách tạo,cách chạy chiến dịch recall và cách xem báo cáo)


Thông tin tài khoản và link truy cập

Link đăng nhập: https://alice.antbuddy.com/home

Đăng nhập bằng tài khoản owner của công ty (liên hệ AntBuddy CS để có thêm thông tin chi tiết)1.Thiết lập mẫu khảo sát 3

1.1. Quản lý file âm thanh 3

1.2. Tạo khảo sát 5

Bước 1: Chọn “Thiết lập” → chọn “Mẫu khảo sát” 5

Bước 2: Chọn “Tạo mới mẫu khảo sát” 6

Bước 3: Điền thông tin Mẫu khảo sát (Tên và Ngôn ngữ bắt buộc điền) → nhấn Xác nhận 6

Bước 4: Thêm Thành phần của Mẫu khảo sát 6

4.1: Thêm Thành phần “Rating” 8

4.2: Thêm thành phần “Nghe lại thông điệp” 8

Bước 5: Cài đặt Nhánh để liên kết các thành phần của mẫu khảo sát 9

Bước 6: Nhấn Xác nhận tại trang Cập nhật để lưu Mẫu khảo sát 11

2.Quản lý Liên hệ 12

2.1. Tạo danh bạ 12

2.2. Tạo danh sách liên hệ 14

Cách 1: Tạo liên hệ thủ công: 14

Cách 2: Nhập (import) danh sách liên hệ 15

3. Chiến dịch khảo sát khách hàng 19

3.1. Tổng quan chiến dịch thoại 19

3.2. Tạo chiến dịch Thoại 21

Bước 1: Truy cập “Chiến dịch thoại” 21

Bước 2: Chọn nút “Tạo chiến dịch mới” 22

Bước 3: Điền các thông tin được yêu cầu ở mục “Thông tin chung” 22

Bước 4: Thiết lập thời gian chạy chiến dịch thoại 24

Bước 5: Nhấn chọn “Xác nhận” 24

3.3. Thao tác với chiến dịch 25

3.4. Xem báo cáo Kết quả Khảo Sát 27

1.Thiết lập mẫu khảo sát

1.1. Quản lý file âm thanh

Phần quản lý file âm thanh này cho người dùng có thể upload những đoạn ghi âm sẵn lên hệ thống để sử dụng cho các thành phần của Phần thiết lập mẫu khảo sát. Để thực hiện tải file âm thanh lên hệ thống bạn thực hiện theo các bước sau:


Bước 1: Truy cập “Thiết lập” → chọn “Tập tin âm thanh”

Bước 2: Nhấn nút “Tạo mới tập tin âm thanh”

Bước 3: Điền Tên file (bắc buộc)

Bước 4: Chọn tập tin âm thanh → Nhấn nút “Xác nhận”

Các tệp tin âm thanh này dùng để phát thông tin điệp thay cho việc bạn sử dụng nội dung để hệ thống tự đọc. 1.2. Tạo khảo sát

Bước 1: Chọn “Thiết lập” → chọn “Mẫu khảo sát”


Bước 2: Chọn “Tạo mới mẫu khảo sát”

Bước 3: Điền thông tin Mẫu khảo sát (Tên và Ngôn ngữ bắt buộc điền) → nhấn Xác nhận

Bước 4: Thêm Thành phần của Mẫu khảo sát

Sau khi tạo Mẫu khảo sát mới thành công, bạn chọn “Thêm vào thành phần”

Ở bước này, tùy vào nhu cầu khảo sát của bạn, bạn sử dụng các loại thành phần cho hợp lý. Ví dụ trong tài liệu này, sẽ hướng dẫn bạn chọn Loại Rating và Nghe lại thông điệp

4.1: Thêm Thành phần “Rating”

Bạn thực hiện điền các thông tin sau:

 • Tiêu đề

 • Loại: Rating- cho phép Khách hàng bấm phím

 • Tập tin âm thanh: chọn file âm thanh  (Nội dung sẽ sẽ phát đến số liên hệ được gọi)

 • Số lần thử lại: số lần phát lại tập tin khi khách bấm sai


Nhấn Xác nhận để hoàn tất việc tạo thành phần khảo sát4.2: Thêm thành phần “Nghe lại thông điệp”

 Bấm vào Thêm vào thành phần để thêm loại Nghe lại thông điệp


Điền các thông tin vào biểu mẫu:

 • Tiêu đề

 • Loại: Nghe lại thông điệp

 • Tập tin âm thanh: chọn file âm thanh  (Nội dung sẽ sẽ phát khi khách hàng bấm phím)

Nhấn Xác nhận để hoàn tất việc tạo thành phần khảo sát


Bước 5: Cài đặt Nhánh để liên kết các thành phần của mẫu khảo sát

Chọn hướng điều hướng khi khách chọn từ khoá

Bấm vào Nút Thêm tại thành phần Rating, sẽ có popup để thêm nhánh cho các từ khóa tương ứng.
Ví dụ như hình:
Khi khách bấm phím 5 sẽ điều hướng cuộc gọi đến thành phần “Rating 5” đã được tạo ở bước 4 Thêm Thành phần


Bước 6: Nhấn Xác nhận tại trang Cập nhật để lưu Mẫu khảo sát


Lưu ý: Bạn có thể nghe lại nội dung thông điệp để kiểm tra giọng đọc bằng cách nhấn chọn biểu tượng


Mẫu khảo sát sau khi tạo thành công


2.Quản lý Liên hệ

Bước này hướng dẫn bạn cách tạo danh bạ(danh sách liên hệ) để phục vụ cho việc thực hiện gọi ra

Sẽ có 2 cách tạo liên hệ: Tạo thủ công và Import

2.1. Tạo danh bạ

Bước 1: Chọn “Liên lạc” → chọn “Danh bạ” trên thanh Menu chính

Bước 2: Chọn nút “Tạo mới danh bạ”


Bước 4: Điền tên Danh bạ (bắt buộc) và chọn nút “Xác nhận” để hoàn tất


Sau khi tạo xong, sẽ hiển thị thông báo như sau:


2.2. Tạo danh sách liên hệ

Chọn “Liên lạc” → chọn “Danh sách liên hệ” trên thanh Menu chính

Có 2 cách tạo liên hệ mới

Cách 1: Tạo liên hệ thủ công:

Bước 1: Chọn nút “Tạo liên lạc mới”

Bước 2: Chọn Danh bạ (bắt buộc) - chọn danh bạ vừa tạo ở mục 2.1

Bước 3: Điền số điện thoại/Tên/Họ (bắt buộc), chọn nút “Xác nhận” để hoàn tất

Sau khi tạo xong, sẽ hiển thị thông báo như sau:

Cách 2: Nhập (import) danh sách liên hệ

Bước 1:Chọn nút “Nhập thông tin”

Bước 2: Tải file mẫu 

File mẫu tải xuống sẽ định dạng sau:Bước 3: Cập nhật thông tin trên file mẫu được tải xuống


Cảnh báo: Những trường thông tin được đánh dấu “required” là những trường thông tin bắt buộc người dùng điền vào, không được để trống. Các trường bắt buộc điền như sau:

 • Contact Number (required)

 • Last Name (required)

 • First Name (required)

 • Status (required)


Bước 4: Chọn “Chọn tệp tin” để lấy file mẫu đã được cập thông tin mới


Bước 5: Chọn Danh bạ muốn import danh sách liên hệ, chọn nút Xác nhận

Import thành công, trên màn hình sẽ thông báo như sau:


Kiểm tra lại liên hệ, bằng cách lọc SDT tại mục Danh sách liên hệ


3. Chiến dịch khảo sát khách hàng

Bước này sẽ hướng dẫn bạn cách khởi tạo chiến dịch và chay khảo sát với khách hàng theo mẫu khảo sát và danh bạ đã tạo ở bước 1,2


3.1. Tổng quan chiến dịch thoại

Tại mục chiến dịch thoại, người dùng có thể xem được danh sách các chiến dịch và trạng thái hiện tại của mình. Tại đây, người dùng có thể tìm kiếm bằng công cụ để xem chiến dịch cụ thể.

Mô tả chức năng:


Chức năng

Mô tả

Progress

Thể hiện tình trạng chiến dịch đang xử lý

Start

Khởi chạy chiến dịch

Pause

Tạm dừng chiến dịch

Dừng/Stop

Kết thúc/Dừng chiến dịch

Trạng thái

Đang chờ: các chiến dịch đang chờ chạy

Đã bắt đầu: các chiến dịch đã bắt đầu và đang chạy

Kết thúc: các chiến dịch đã kết thúcChú ý: Người dùng cho thể sử dụng các chức năng trên thanh công cụ “Action” để thao tác trên các chiến dịch Voice.


1. Chỉnh sửa chiến dịch Voice bạn chọn biểu tượng , thực hiện cập nhật xong và nhấn “Submit”

2. Xóa chiến dịch Voice bạn chọn biểu tượng , chức năng này cho phép người dùng xóa DNC list.

3. Nhân đôi chiến dịch hiện mới dựa trên chiến dịch đã tạo, bạn chọn biểu tượng , sau đó điền tên chiến dịch Thoại và chọn Danh bạ cần chạy.3.2. Tạo chiến dịch Thoại

Để tạo 1 chiến dịch Thoại cơ bản, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập “Chiến dịch thoại”

Bước 2: Chọn nút “Tạo chiến dịch mới”

Giao diện sẽ mở trang tạo chiến dịch

Bước 3: Điền các thông tin được yêu cầu ở mục “Thông tin chung”

 • Điền “Tên chiến dịch”

 • Chọn “Danh bạ”

 • Chọn “Mẫu khảo sát”

 • Chọn “Cổng đầu số gọi ra” • Tên: Tên chiến dịch gọi tự động, ví dụ Test rating

 • Mẫu khảo sát: Mẫu khảo sát đã tạo ở Menu 1 Thiết Lập mẫu khảo sát

 • Danh bạ: Chọn danh bạ đã tạo ở Menu 2 Quản lý Liên hệ

 • Cổng đấu nối gọi ra: Chọn HSV 


Bước 4: Thiết lập thời gian chạy chiến dịch thoại

Bước 5: Nhấn chọn “Xác nhận”

Thông báo chiến dịch đã được tạo thành công, và chiến dịch mới tạo sẽ nằm ở dòng trên cùng của danh sách các chiến dịch như hình

3.3. Thao tác với chiến dịch


Chiến dịch sau khi tạo sẽ có trạng thái Đang đợi


Nhấn vào Biểu tượng để Bắt đầu chiến dịch

Nhấn Đồng ý để bắt đầu chiến dịch ⇒ Trạng thái chuyển sang Đã bắt đầu


Chúng ta có thể xem Tiến độ chiến dịch tại cột Tiến độ


3.4. Xem báo cáo Kết quả Khảo Sát


Chọn tên Chiến dịch cần xem báo cáo


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 19/12/2023 2:27PM
Lần cập nhật gần đây: 19/12/2023 2:27PM (Thuận Trần - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:Thuận Trần (thuan.tran@antbuddy.com)
voicebot | antbot | gọi | chiến dịch | khảo sát | danh bạ |