AntCRM - Hướng dẫn đăng ký ứng dụng và thiết lập nhà cung cấp dịch vụ SMS

Hướng dẫn đăng ký ứng dụng và thiết lập nhà cung cấp dịch vụ SMS

Mục Lục


I. Giới thiệu 3

II. Lấy thông tin tài khoản SMS Brandname 3

1.Hướng dẫn đăng ký ứng dụng của nhà cung cấp FPT 3

1.1 Đăng nhập vào hệ thống 3

1.2 Đăng ký ứng dụng 4

1.3 Xem thông tin ứng dụng 5

2. Hướng dẫn lấy thông tin tài khoản của nhà cung cấp Vietguys 6

2.1. Đăng nhập vào hệ thống 6

2.2 Lấy thông tin tài khoản 7

3. Nhà cung cấp Aztech 8

4. Nhà cung cấp Viettel 8

III. Thiết lập nhà cung cấp dịch vụ trên BeeIQ 8

1.Thiết lập và kích hoạt nhà cung cấp 8

1.1. Nhà cung cấp dịch vụ FPT SMS 10

1.2. Nhà cung cấp dịch vụ Vietguys SMS 11

1.3 Nhà cung cấp dịch vụ Aztech SMS 13

1.4 Nhà cung cấp dịch vụ Viettel SMS 15

2.Test gửi tin nhắn 17

IV. Hướng dẫn Đăng ký duyệt mẫu tin của nhà cung cấp Aztech SMS 19

1. Đăng nhập vào hệ thống 19

2.  Đăng ký mẫu tin (Template) 20

3. Danh sách mẫu tin 22

V. Hướng dẫn tạo mẫu tin nhắn trên BeeIQ (SMS template) 22


I. Giới thiệu 

 • BeeIQ hỗ trợ nhắn tin cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi: 

  • Gửi SMS cho một hoặc nhiều khách hàng trực tiếp tại danh sách khách hàng

  • Gửi SMS tại trang thông tin chi tiết của khách hàng

  • Gửi SMS cho khách hàng tại trang ticket liên quan tới Khách hàng

  • Gửi SMS trong chiến dịch nhắn tin CSKH

 • Hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ nhắn tin CSKH của các nhà cung cấp(NCC) :

  • Nhà cung cấp dịch vụ: Vietguys SMS, Viettel SMS, Fpt SMS, Infobip, eSMS, Aztech SMS

  • Hỗ trợ sử dụng SMS Gateway

 • Báo cáo tổng quan trong phần Báo cáo SMS

 • Hỗ trợ kích hoạt nhiều nhà cung cấp cùng một lúc, cho phép lựa chọn NCC ngay tại lúc nhắn tin hoặc tạo chiến dịch

II. Lấy thông tin tài khoản SMS Brandname

1.Hướng dẫn đăng ký ứng dụng của nhà cung cấp FPT

1.1 Đăng nhập vào hệ thống

Link đăng nhập: https://developer.sms.fpt.net/login

Sử dụng thông tin từ FPT cung cấp để đăng nhập gồm:

 • Tài khoản

 • Mật khẩu

Nhập thông tin và nhấn Đăng nhập để truy cập vào hệ thống
1.2 Đăng ký ứng dụng


- Mở trang quản lý ứng dụng bằng cách truy cập vào menu DASHBOARD như hình bên dưới:


- Điền vào các thông tin của ứng dụng ở mục Thêm ứng dụng: • Tên ứng dụng: đặt tên tùy ý, có thể đặt theo brandname đã đăng kí

 • Loại ứng dụng: RESTFull (Server-to-Server)

 • IP máy chủ : 

  • 125.212.213.15

  • 125.212.212.54


- Sau đó chọn Lưu để lưu lại thông tin ứng dụng.

1.3 Xem thông tin ứng dụng

- Ở danh sách ứng dụng, click vào tên ứng dụng để xem thông tin chi tiết của ứng dụng.- Sử dụng các thông tin Client IDSecret để cấu hình 

2. Hướng dẫn lấy thông tin tài khoản của nhà cung cấp Vietguys

2.1. Đăng nhập vào hệ thống

Thông tin từ Vietguys cung cấp gồm:


Thông tin Vietguys cung cấp

Thông tin đăng nhập

Account name

Tên tài khoản

Sender

Tên SMS

Pass

Mật khẩu tài khoản 

Bước 1: Truy cập vào Link đăng nhập: https://sms.vietguys.biz/

Bước 2: Nhập thông tin 

 • Nhập Account name vào ô Tài Khoản

 • Nhập Pass vào ô Mật khẩu

Bước 3:  nhấn Đăng nhập để truy cập vào tài khoản

2.2 Lấy thông tin tài khoản

Chọn Tài khoản tại trang tài khoản của khách hàng

Thực hiện copy thông tin các trường Thương hiệu, tài khoản Passcode

3. Nhà cung cấp Aztech

Thông tin tài khoản SMS brandname do bên Aztech cung cấp gồm:

 • Username

 • Password

 • Brandname


4. Nhà cung cấp Viettel

Thông tin tài khoản SMS brandname do bên Viettel SMS cung cấp gồm:

 • Username

 • Password

 • Service ID

 • CPCode


5. Nhà cung cấp Mobifone

Link truy cập: http://smsbrandname.mobifone.vn/ccbs/client/detail.jsp?pk=7903

Thông tin đăng nhập ID và pass

 • Service ID: Tên Brand Name

III. Thiết lập nhà cung cấp dịch vụ trên BeeIQ

Để cấu hình các thông tin đã tổng hợp ở mục 2, người triển khai cần đăng nhập tài khoản BeeIQ với quyền Owner, và thực hiện theo các bước sau:

1.Thiết lập và kích hoạt nhà cung cấp

Có 2 cách để mở trang thiết lập nhà cung cấp dịch vụ:

Cách 1: Chọn Đến trang thiết lập tại trang Tạo mới chiến dịch (Ngay tại dòng thông báo của hệ thống khi nhấp vào Tạo chiến dịch mà chưa có nhà cung cấp dịch vụ hay nhà cung cấp chưa được kích hoạt)


Cách 2: Chọn biểu tượng Thiết lập ở góc trái màn hình →  chọn mục Tích hợp SMSDịch vụ nhắn tin CSKH

1.1. Nhà cung cấp dịch vụ FPT SMS

Sau khi vào được trang Dịch vụ nhắn tin CSKH, chọn nhà cung cấp dịch vụ FPT SMS 


Bước 1: Mapping các thông tin yêu cầu dựa vào thông tin tại phần chi tiết ứng dụng


Thông tin yêu cầu

Thông tin ứng dụng Fpt SMS đã đăng ký 

Client Id

Client ID trong phần chi tiết ứng dụng

Client Secret

Secret trong phần chi tiết ứng dụng

Service ID

Brand name đã đăng kí


Bước 2: Nhấn Lưu để lưu tài khoản.

Bước 3: Chọn Kích hoạt để sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp đó.Đây là giao diện sau khi đã kích hoạt thành công tài khoản SMS Brandname trên BeeIQ: bên cạnh tên nhà cung cấp sẽ có thêm một dấu tick màu xanh.

1.2. Nhà cung cấp dịch vụ Vietguys SMS

Bước 1: Mở tab Vietguys SMS (với các NCC khác nhau sẽ phải chọn đúng tab)

Bước 2: Mapping thông tin đã tổng hợp với các trường trên BeeIQ


Thông tin yêu cầu

Thông tin tổng hợp lấy từ tài khoản Vietguys

Account

Tài khoản

PassCode

Passcode

Service ID

Thương hiệu


Bước 3: Nhấn Lưu để lưu tài khoản.

Bước 4: Chọn Kích hoạt để sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp đó.


Đây là giao diện sau khi đã kích hoạt thành công tài khoản SMS Brandname trên BeeIQ: bên cạnh tên nhà cung cấp sẽ có thêm một dấu tick màu xanh.

1.3 Nhà cung cấp dịch vụ Aztech SMS

Sau khi vào được trang Dịch vụ nhắn tin CSKH, chọn nhà cung cấp dịch vụ Aztech SMS 


Bước 1: Mapping các thông tin yêu cầu dựa vào thông tin mà NCC SMS cung cấp


Thông tin yêu cầu

Thông tin tài khoản Aztech cung cấp

Username

Username

Password

Password

Service ID

Brand name đã đăng kí


Bước 2: Nhấn Lưu để lưu tài khoản.

Bước 3: Chọn Kích hoạt để sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp đó.Đây là giao diện sau khi đã kích hoạt thành công tài khoản SMS Brandname trên BeeIQ: bên cạnh tên nhà cung cấp sẽ có thêm một dấu tick màu xanh.

1.4 Nhà cung cấp dịch vụ Viettel SMS

Sau khi vào được trang Dịch vụ nhắn tin CSKH, chọn nhà cung cấp dịch vụ Viettel SMS 


Bước 1: Mapping các thông tin yêu cầu dựa vào thông tin mà NCC SMS cung cấp


Thông tin yêu cầu

Thông tin tài khoản Viettel cung cấp

Username

Pass API

Password

User API

Service ID

          CP CODE

CPCode

          CP CODE


Bước 2: Nhấn Lưu để lưu tài khoản.


Bước 3: Chọn Kích hoạt để sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp đó.


Đây là giao diện sau khi đã kích hoạt thành công tài khoản SMS Brandname trên BeeIQ: bên cạnh tên nhà cung cấp sẽ có thêm một dấu tick màu xanh.1.5 Nhà cung cấp dịch vụ Mobifone SMS

Sau khi vào được trang Dịch vụ nhắn tin CSKH, chọn nhà cung cấp dịch vụ Mobifone SMS 
Bước 1: Mapping các thông tin yêu cầu dựa vào thông tin mà NCC SMS cung cấp


Thông tin yêu cầu

Thông tin tài khoản Mobifone cung cấp

Client Id*

Pass API

Client Secret

User API

Service ID

Brand name đã đăng ký


Bước 2: Nhấn Lưu để lưu tài khoản.


Bước 3: Chọn Kích hoạt để sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp đó.


Đây là giao diện sau khi đã kích hoạt thành công tài khoản SMS Brandname trên BeeIQ: bên cạnh tên nhà cung cấp sẽ có thêm một dấu tick màu xanh.

2.Test gửi tin nhắn


Để kiểm tra dịch vụ SMS đã được thiết lập thành công,bạn thử gửi tin nhắn cho khách hàng(để thuận tiện nên chọn contact của chính mình và có số điện thoại)


Bước 1: Nhấn chọn Nhắn tin

Bước 2: Chọn nhà cung cấp tại trường Dịch vụ SMS: danh sách các NCC đã được kích hoạt sẽ được hiện ở đây (ở đây ta chọn nhà cung cấp FPT)

Bước 3: Nhập nội dung tin nhắn/ chọn mẫu tin nhắn

Bước 4: Nhấn Gửi


Kiểm tra kết quả nhắn tin ngay tại tab History/ tab SMS của contact vừa gửi tin nhắn


 hoặc vào mục Báo cáo → Tin nhắn để kiểm tra trạng thái gửi tin nhắn


 • Gửi thành công sẽ báo trạng thái Thành công

 • Nếu gửi chưa được sẽ báo trạng thái Thất bại. 


Lưu ý: Trong trường hợp thất bại, chụp hình tương tự như trên và báo cho BeeIQ team, liên hệ kĩ thuật BeeIQ team để được hỗ trợ


Trường hợp nhà cung cấp là AZtech SMS, tin nhắn gửi đi  báo lỗi: “Gửi tin nhắn thất bại” trên màn hình và có  trạng thái là Thất bại (Message has not been reviewed) thì do tin nhắn này chưa được duyệt. 


Bạn vui lòng kiểm tra lại nội dung tin nhắn gửi đi đã nằm trong danh sách mẫu tin được duyệt bên hệ thống của nhà cung cấp AZtech brandname hay chưa

Nếu chưa phải tiến hành “Đăng ký duyệt mẫu tin

IV. Hướng dẫn Đăng ký duyệt mẫu tin của nhà cung cấp Aztech SMS 

Tin nhắn của nhà cung cấp Aztech SMS Brandname chỉ được gửi thành công khi sử dụng mẫu tin có trạng thái  “Đã duyệt” 

1. Đăng nhập vào hệ thống

Link đăng nhập: http://brand.aztech.com.vn

Sử dụng thông tin từ Aztech cung cấp để đăng nhập gồm:

 • Tài khoản

 • Mật khẩu

Nhập thông tin và nhấn Đăng nhập để truy cập vào hệ thống
2.  Đăng ký mẫu tin (Template)

Bước 1: Chọn tab “Duyệt mẫu tin”

Bước 2: Click vào mục “Đăng ký mẫu tin” và điền đầy đủ các thông số trong biểu mẫu

Tên mẫu tin: tùy chọn

Tên Thương hiệu: chọn brandname đã đăng kí

Loại tin nhắn: Chăm sóc khách hàng

Nội dung mẫu tin: Có thể có tham số hoặc không, tham số {P} sẽ dùng để lấy thông tin của các trường từ BeeIQ

Ví dụ: Nội dung bạn muốn gửi là:

Chuc mung Thong da dang ky tai khoan Antbuddy thanh cong.Hotline: 1900 636412 – https://antbuddy.com/vi/ . Tran trong!

Với mỗi khách hàng nhận SMS, các thông số sau sẽ thay đổi:

 • Họ

 • Tên

 • Email

 • Dich vụ

 • …...

Khi đó, nội dung mẫu tin bạn sẽ đăng kí trên hệ thống sẽ là:

Chuc mung {P} da dang ky tai khoan Antbuddy thanh cong.Hotline: 1900 636412 – https://antbuddy.com/vi/ . Tran trong!

Bước 3: Nhấn“Lưu” và chờ AZTech duyệt nội dung của Bạn trong vòng 30 phút.

3. Danh sách mẫu tin

Dùng để quản lý các mẫu template đã được đăng kí tại tài khoản của Bạn.

Bước 1: Click vào tab “Duyệt mẫu tin”

Bước 2: : Chọn “Danh sách mẫu tin”

 • Những mẫu tin “Đã duyệt” sẽ là những mẫu tin bạn có thể sử dùng để gửi    SMS theo loại tin nhắn.

 • Những mẫu tin “Chưa được duyệt” sẽ là những mẫu tin Bạn cần đợi AZTech    xét duyệt.

 • Những mẫu tin “Xóa” sẽ mất vĩnh viễn tại hệ thống quản lý “Danh sách mẫu    tin” và hệ thống “Báo cáo” trên tài khoản của Bạn.


V. Hướng dẫn tạo mẫu tin nhắn trên BeeIQ (SMS template)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản BeeIQ 

Link đăng nhập: https://beeiq.co/b/#/page/login

Chọn Đăng nhập qua Antbuddy ID (nếu có tại khoản Antbuddy)

Nhập email và pass đúng, bấm vào Đăng nhập

Bước 2: Mở trang Thiết lập bằng cách click vào icon Thiết lập ở góc trái màn hình→ chọn  Bản mẫu → chọn Mẫu SMS


Bước 3: Click vào mục “Thêm template” và điền đầy đủ các thông tin trong mẫu tin nhắn

Tên mẫu: Thông tin bắt buộc, mô ta được nội dung của tin nhắn để dễ dàng chọn đúng mẫu tin gửi cho khách hàng

Mô tả: Có thể có hoặc không

Nội dung: Thông tin bắt buộc


Lưu ý: 

 • Đối với ncc Aztech SMS  nội dung mẫu SMS phải trùng với nội dung của mẫu tin trong phần Đăng kí mẫu tin(IV) thì tin nhắn mới gửi thành công được

 • Thay thế các thông tin có sẵn trong BeeIQ vào vị trí các tham số của mẫu tin trong phần Đăng kí mẫu tin(IV)


Bước 4: Nhấn Lưu để tạo mẫu SMS


Mẫu SMS sau khi tạo thành công thì tất cả nhân viên trong org đều có thể dùng để gửi cho khách hàng
Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 31/01/2024 1:05PM
Lần cập nhật gần đây: 31/01/2024 1:05PM (Thuận Trần - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:Thuận Trần (thuan.tran@antbuddy.com)
sms | vietguys | fpt |