AntCRM - Hướng dẫn kết nối tài khoản email Office 365 business vào CRM

Hướng dẫn kết nối tài khoản email Office 365 Business vào CRMĐể tích hợp được email Office 365 Business chúng ta cần có 3 thông tin từ Bot (Application):

 • Client ID

 • Client Secret

 • Tenant


 1. Cách tạo Bot (Application)

Bước 1: Vào link https://entra.microsoft.com/

Bước 2: Chọn Application -> App registrations để tạo Bot (Application)

Bước 3: Chọn New registration


Bước 4: Đặt tên cho Bot và chọn option 3 như hình dưới

Bước 5: Tại Redirect URI: Chọn web và điền https://beeiq.co/oauth2/redirect.html vào 


Bước 6: Chọn Register

Lúc này chúng ta đã có thông tin của Client ID và Tenant ID


Bước 7: Chọn API permission -> Add a permission 

Bước 8: Chọn Microsoft Graph -> Delegated permissions

Bước 9: Gõ các quyền dưới đây và tích chọn -> Add permission

 • Calendars.Read

 • Calendars.ReadWrite

 • IMAP.AccessAsUser.All

 • Mail.ReadWrite

 • Mail.Send

 • offline_access

 • openid

 • profile

 • SMTP.Send

 • User.Read


Bước 10: Chọn Certificates & secrets -> New client secret -> Điền mô tả và thời hạn của key -> Add


Ngay lúc này chúng ta sẽ lấy được giá trị của Client Secret, copy lại giá trị này để nhập

 1. Tích hợp vào CRM

Bước 1: Vào Thiết lập -> Shared Mailbox -> Tích hợp Shared Mailbox

Bước 2: Điền 3 thông số 

 • Client ID

 • Client Secret

 • Tenant

Bước 3: Chọn Kết nối tài khoản Office 365

Bước 4: Đăng nhập vào tài khoản email Office 365 Business

Bước 5: Gửi 3 thông số này cho support Antbuddy (Kênh chat zalo) để được hỗ trợ add vào database


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 11/03/2024 4:53PM
Lần cập nhật gần đây: 11/03/2024 4:53PM (Thuận Trần - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:Thuận Trần (thuan.tran@antbuddy.com)
email | 365 | tích hợp | mailbox |