AntCRM - Hướng dẫn khởi tạo chiến dịch Social Facebook

Bước 1: Vào chiến dịch Social -> Facebook

Bước 2: Tại Tab Chiến Dịch -> chọn Tạo Chiến Dịch


Bước 3: Điền thông tin cho chiến dịch -> chọn Thời Gian Gửi -> chọn Tạo MớiBước 4: Thêm tài khoản Facebook vào chiến dịch


Bước 5: Tại danh sách tài khoản Facebook, chọn tài khoản nào muốn đưa vào chiến dịch

Bước 6: Chọn thêm tất cả tài khoản hoặc thêm tài khoản được lựa chọn

Bước 7: Chọn Gửi ngay hoặc chờ đúng thời gian chạy chiến dịch đã chọn ở Bước 3Xem thêm video hướng dẫn

Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 28/09/2021 11:32AM
Lần cập nhật gần đây: 28/09/2021 11:32AM (nghiango - nghia.ngo@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)