AntCRM - Hướng dẫn khởi tạo chiến dịch ZNS

1. ZNS là gì?

ZNS là viết tắt của Zalo Notification Service, đây là dịch vụ tin nhắn tiện ích nằm trong giải pháp Official Account (OA) của Zalo giúp Doanh nghiệp tăng cường khả năng cung cấp thông tin tới khách hàng.

2. Cách khởi tạo chiến dịch ZNS trên AntCRM

Bước 1: o Setting -> Tích Hợp ZNS -> điền thông số (*) -> Lưu

(*): Zalo OA ID, Zalo App ID, Access Token


Bước 2: Chọn Tạo Chiến Dịch


Bước 3: Chọn danh sách người nhận ( Có 3 cách) => Tiếp Tục

  1. Chọn từ danh sách liên lạc có sẵn trong hệ thống
  2. Import PID vào hệ thống (template download về từ số 4)
  3. Import danh sách thuê bao vào hệ thống (template download về từ số 4)


Bước 4: Nhập thông tin cho chiến dịch -> Tạo Chiến Dịch


Bước 5: Tại màn hình danh sách chiến dịch chọn Duyệt -> nhập ghi chú -> Tiếp Tục


Bước 6: Chờ chiến dịch được duyệt và gửi

Bước 7: Vào xem thống kê chiến dịch


Video hướng dẫn xem tại đây
Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 07/09/2021 11:03AM
Lần cập nhật gần đây: 08/06/2022 2:33PM (nghiango - nghia.ngo@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)