AntCRM _ Hướng dẫn sử dụng Hội thoại đa kênh Facebook

Hướng dẫn sử dụng Hội thoại đa kênh Facebook

Các mục chính trong bài hướng dẫn (kèm link đến mục):

Các mục chính trong bài hướng dẫn (kèm link đến mục):

1. Hướng dẫn thiết lập Fanpage Facebook trên AntCRM

1.1. Thêm Hỗ trợ:

1.2. Cấu hình phân công

1.3. Cấu hình tương tác

2. Hướng dẫn quản lý chat với khách hàng Facebook

2.1. Hướng dẫn gửi tin nhắn cho khách hàng

2.2. Hướng dẫn Xem lịch sử hội thoại

3. Hướng dẫn quản lý comment Facebook

3.1. Hướng dẫn bình luận hỗ trợ khách hàng

3.2. Hướng dẫn ẩn bình luận

3.3. Hướng dẫn chỉnh sửa bình luận

3.4. Hướng dẫn xóa bình luận

3.5. Hướng dẫn Like/Unlike bình luận

4. Hướng dẫn quản lý bài Post của trang

4.1. Hướng dẫn Xem thêm bình luận

4.2. Hướng dẫn trả lời bình luận

4.3. Hướng dẫn xem bài viết,bình luận trên facebook

5. Hướng dẫn thay đổi người phụ trách session

6. Hướng dẫn thêm user hỗ trợ vào một session tin nhắn, bình luận:

7. Hướng dẫn gắn nhãn cho session

Cách 1: Tìm và gắn nhãn

Cách 2: Gắn nhãn nhanh

8. Hướng dẫn gửi hình ảnh

9. Hướng dẫn Đánh dấu Xong cho session

10. Làm thế nào để thêm mẫu tin nhắn Hội thoại và sử dụng chúng?

10.1. Hướng dẫn thêm/ sửa/ xóa mẫu tin nhắn Hội thoại

1. Hướng dẫn thêm mẫu tin nhắn

2. Hướng dẫn chỉnh sửa mẫu tin nhắn

3. Hướng dẫn copy mẫu tin nhắn

4. Hướng dẫn xóa mẫu tin nhắn

10.2. Hướng dẫn sử dụng mẫu tin nhắn Omni

11. Hướng dẫn thiết lập thời gian đóng session?

12. Hướng dẫn cấu hình thời gian chờ thay đổi người phụ trách khi chưa trả lời session:

13. Hướng dẫn Thiết lập tự động trả lời và gửi tin nhắn trên FB

14. Hướng dẫn Thiết lập thời hạn phản hồi và cảnh báo trước khi hết hạn phản hồi cho session Omni

1. Hướng dẫn thiết lập Fanpage Facebook trên AntCRM

Bước 1: Đi đến trang  Thiết lập hội thoại đa kênh - Tích hợp Facebook

Bước 2: Click nút Cài đặt tại chính page (đã đăng ký) mà bạn muốn thiết lập

Trang sẽ chuyển hướng đến trang thiết lập cho Fanpage

Thiết lập cho Fanpage gồm có các mục sau:

Mục

Mô tả

Nhóm

Danh sách Nhóm sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ khách hàng

luận facebook...

User hỗ trợ

Danh sách nhân viên chịu trách nhiệm tương tác với khách hàng như Nhận chat facebook, Nhận bình 

Mặc định phân công session của khách hàng cũ đã có nhân viên phụ trách

Khi bật tính năng này, thì session tự động phân công cho nhân viên phụ trách trước đó của session, không cần check các điều kiện phân công khác. Nếu người phụ trách ss cũ không có trong danh sách nhân viên được phân công, thì ss này sẽ thành chưa chỉ định


Tự động 

phân phối

Khi bật tính năng tự động phân phối, các bình luận/tin nhắn từ khách hàng gửi vào Page sẽ được phân phối cho nhân viên hỗ trợ một cách tự động theo quy tắc được chọn ở Chế độ phân công (được cấu hình ở dưới)

Ưu tiên gán cho người phụ trách của khách hàng liên quan

Khi bật tính năng này, hệ thống sẽ tự động phân phối session cho người phụ trách của khách hàng nhắn tin vào (phụ trách lead/contact). Nếu người phụ trách không thỏa điều kiện phân phối session, hệ thống tự động phân phối theo quy luật phân công
Chế độ phân côngCó 2 chế độ phân công

 • Tuần tự: Phân phối phiếu yêu cầu lần lượt theo thứ tự các nhân viên trong nhóm và xoay vòng. 

 • Ngẫu nhiên:  Phân phối phiếu yêu cầu một cách ngẫu nhiên cho các nhân viên trong nhóm.Áp dụng cho


Chỉ nhân viên online: Chỉ phân công session mới vào cho nhân viên đang online CRM

 Tất cả nhân viên: Phân công mới cho tất cả nhân viên theo chế độ phân công

Phân công theo rule tùy chọn


Cho phép tạo Rule phân công theo từ khóa theo nội dung tin nhắn/ bình luận của Khách hàng

Chuyển phụ trách khách hàng khi phân công

Khi bật tính năng này,nhân viên phụ trách của Khách hàng sẽ chuyển theo nhân viên được phân công session chat

Quyền xem và tương tác với session

Cho phép các user được xem/thao tác nội dung session của nhau

Tag:

Cấu hình gắn tag cho khách hàng khi có khách hàng tạo mới.

Thẻ được gắn cho khách hàng mới với mục đích phân biệt, nhóm các khách hàng có tính chất giống nhau để tiện cho việc thao tác sau này

Nguồn KH tiềm năng:

Cấu hình nguồn Lead cho khách hàng khi có Lead được tạo mới.

Nguồn tạo ra khách hàng, việc này cũng nhằm mục đích phân biệt và nhóm các khách hàng có tính chất giống nhau.

Trả lời bình luận bằng bình luận

Cho phép Cấu hình trả lời bình luận bằng bình luận hoặc bằng tin nhắn


1.1. Thêm Hỗ trợ:

Bước 1. Đi đến trang Cài đặt Fanpage - mục Hỗ trợ (theo hướng dẫn ở trên)

Bước 2. Chọn hoặc tìm kiếm Nhóm hỗ trợ để thêm vào danh sách hỗ trợ

Bước 3. Chọn hoặc tìm kiếm User hỗ trợ để thêm vào danh sách User hỗ trợ


Nếu muốn xóa user ra khỏi danh sách hỗ trợ, hãy click nút X

Tick hoặc bỏ tick để tùy chỉnh nhận chat Facebook, nhận bình luận Facebook cho mỗi nhân viên hỗ trợ

1.2. Cấu hình phân công

Bước 1. Đi đến trang Cài đặt Fanpage - mục Cấu hình phân công (theo hướng dẫn ở trên)

Bước 2. Bật tính năng Tự động phân phối 

Bước 3: Tick vào Chế độ phân công mong muốn : Tuần tự hoặc Ngẫu nhiên

Tuần tự: Các tin nhắn và bình luận của Fanpage sẽ được tự động phân phối  tuần tự cho các nhân viên trong danh sách user hỗ trợ.

Ngẫu nhiên: Các tin nhắn và bình luận của Fanpage sẽ được tự động phân phối ngẫu nhiên cho các nhân viên trong danh sách user hỗ trợ.

Bước 4. Tùy chọn áp dụng cho nhân viên

 • Chỉ nhân viên online : Chỉ áp dụng phân công cho nhân viên đang online

 • Tất cả nhân viên: Áp dụng phân công cho tất cả nhân viên dù đang offline

Bước 5. Click Lưu

1.3. Cấu hình tương tác

Bước 1. Đi đến trang Cài đặt Fanpage - mục Tương tác (theo hướng dẫn ở trên)

Bước 3: Thiết lập Quyền xem và tương tác với session:

Tick hoặc bỏ tick để tùy chỉnh cấp quyền xem/thao tác cho các nhân viên hỗ trợ

Bước 3. Chọn thẻ , thẻ được chọn sẽ gắn tự động vào các khách hàng mới từ Fanpage này

Bước 4. Chọn nguồn , các khách hàng mới từ page này sẽ có nguồn là nguồn đã chọn

Bước 5: Thiết lập Trả lời bình luận bằng bình luận

https://huongdan.antbuddy.com/kb/antcrm-thiet-lap-tu-dong-tra-loi-va-gui-tin-nhan-tren-omni-facebook

Bước 6. Click Lưu

2. Hướng dẫn quản lý chat với khách hàng Facebook

Khi có một khách hàng nhắn tin vào trang, tin nhắn sẽ được đưa về Omni - Facebook 

Số lượng tin nhắn/comment chưa đọc sẽ được hiển thị ở trên menu

Để quản lý tin nhắn và hỗ trợ khách hàng nhanh nhất, nhân viên cần làm các bước sau: 

Bước 1: Mở trang Omni

Bước 2: Click vào tab Facebook 

Bước 3: Click tab Inbox, bạn sẽ thấy tin nhắn vừa nhận từ khách hàng Facebook

Tại đây bạn có thể nhìn thấy người được phân công hỗ trợ bằng cách rê chuột vào avatar nhỏ trên tin nhắn (xem hình).

Quyền xem các session được thiết lập ở mục Tương tác

Bước 4: Click vào tin nhắn để chat hỗ trợ

2.1. Hướng dẫn gửi tin nhắn cho khách hàng

Bước 1: Nhập nội dung tin nhắn vào ô chatbox 

Bước 2: Nhấn Enter để gửi tin 

Hoặc chọn Danh sách mẫu tin nhắn- chọn từ mẫu tin nhắn và nhấn enter để gửi

2.2. Hướng dẫn Xem lịch sử hội thoại

Bước 1: Mở một session chat: nhắn tin/ bình luận

Bước 2: Click vào icon Lịch sử hội thoại

Lịch sử phân công:

 •  Gồm Loại phân công: tự động/thủ công

 • Nhân viên phân công, Nhân viên được phân công

 • Thời gian phân công

Lịch sử cập nhật nhãn: Tên nhân viên cập nhật, thời gian cập nhật, Tên Nhãn…

3. Hướng dẫn quản lý comment Facebook

Khi có một khách hàng bình luận ở 1 bài viết trên trang, bình luận đó sẽ được đưa về Omni - Facebook

Để quản lý bình luận và hỗ trợ khách hàng nhanh nhất, nhân viên cần làm các bước sau: 

Bước 1: Mở trang Hội thoại đa kênh

Bước 2: Click vào tab Facebook 

Bước 3: Click tab Comment, bạn sẽ thấy các bình luận vừa nhận từ khách hàng Facebook

Tại đây bạn có thể nhìn thấy người được phân công hỗ trợ bằng cách rê chuột vào avatar nhỏ trên bình luận (xem hình).

Đối với Owner và những admin có trong đội hỗ trợ, có thể nhìn thấy hết tất cả các bình luận

Đối với nhân viên có trong đội hỗ trợ, chỉ có thể nhìn thấy các bình luận chưa được phân công và những bình luận được phân công cho chính nhân viên đó.

Hoặc nhân viên cũng có thể nhìn thấy các bình luận phân công cho các nhân viên khác nếu được cấp quyền Tương tác ở mục 1.3

Bước 4: Click vào bình luận để bình luận hỗ trợ


3.1. Hướng dẫn bình luận hỗ trợ khách hàng

Bước 1: Nhập nội dung bình luận

Bước 2: Nhấn Enter để gửi bình luận

3.2. Hướng dẫn ẩn bình luận

Có thể ẩn bình luận của nhân viên hoặc ẩn bình luận của khách hàng

Để ẩn bình luận của khách hàng bấm vào icon

Đối với các bình luận của nhân viên gửi ra thì ở đầu mỗi bình luận của nhân viên có nút tùy chọn “...”, click vào

⇒Click Ẩn Bình luận

3.3. Hướng dẫn chỉnh sửa bình luận

Bước 1: ở đầu mỗi bình luận có nút tùy chọn “...”, click vào

Bước 2: Click Chỉnh sửa

Bước 3: chỉnh sửa nội dung bình luận của bạn trên popup chỉnh sửa

Bước 4: Click Cập Nhật

Lưu ý: Chỉ chỉnh sửa được bình luận của chính mình.

3.4. Hướng dẫn xóa bình luận

Bước 1: ở đầu mỗi bình luận có nút tùy chọn “...”, click vào

Bước 2: Click Xóa bình luận

Bước 3: Click Đồng ý trên popup xác nhận xóa 

3.5. Hướng dẫn Like/Unlike bình luận

Bước 1. Trên mỗi bình luận có icon like

Bước 2:  click để like bình luận (Click lần nữa để unlike) 


4. Hướng dẫn quản lý bài Post của trang

Bước 1: Mở trang Omni

Bước 2: Click vào tab Facebook 

Bước 3: Click tab Post, bạn sẽ thấy các bài post trên trang4.1. Hướng dẫn Xem thêm bình luận

Bước 1: Tại tab Post, click 1 bài post để xem chi tiết

Bước 2: click Xem thêm câu trả lời


4.2. Hướng dẫn trả lời bình luận

Bước 1: Tại tab Post, click 1 bài post để xem chi tiết

Bước 2: click Trả lời ở dưới bình luận

Bước 3: Lúc này sẽ hiện ra 1 thanh nhập nội dung trả lời ở dưới bình luận đó, nhập nội dung trả lời

Bước 4. Nhấn Enter để gửi trả lời bình luận

Bạn có thể  trả lời bình luận bằng mẫu tin nhắn Omni, các thao tác làm giống như phần II. 4.2. Hướng dẫn gửi bình luận dùng mẫu tin nhắn Omni


4.3. Hướng dẫn xem bài viết,bình luận trên facebook

Bước 1: Mở trang Omni

Bước 2: Click vào tab Facebook 

Bước 3: Click tab Post

Bước 4: click 1 bài post để xem chi tiết

Bước 5: click icon Xem bài viết (như hình)Để xem bình luận trên Facebook, click icon ở dưới mỗi bình luận (xem hình)

Để like bình luận, click Thích ở dưới bình luận (xem hình trên)


5. Hướng dẫn thay đổi người phụ trách session

Bước 1. Vào xem 1 tin nhắn/comment bất kỳ

Bước 2: Phía dưới tên của khách hàng có dòng “Phụ trách Cương Lê”

Bước 3: click vào nút chỉnh sửa bên cạnh để đổi người phân công

Chọn Nhóm và Người chịu trách nhiệm và click Phụ trách

(Có thể Ghi chú thêm nội dung để NV phụ trách mới có thể nắm thêm thông tin của session được phân công)Phía người được phân công phụ trách sẽ nhận được popup thông báo phân công như hình:

Click Xem hội thoạ ngay để mở session được phân công, click Để sau để ở lại phiên làm việc hiện tại

6. Hướng dẫn thêm user hỗ trợ vào một session tin nhắn, bình luận:

Tính năng này được dùng khi user hiện tại cần sự giúp đỡ từ một nhân viên khác để hỗ trợ khách hàng, chỉ cần mời nhân viên vào session, nhân viên đó sẽ có thể phụ giúp cho nhân viên phụ trách chính của session.

Bước 1. Vào xem 1 tin nhắn/bình luận bất kỳ

Bước 2: Click vào icon thêm Hỗ trợ

Bước 3: Chọn hoặc tìm kiếm tên để thêm vào hỗ trợ

Có thể thêm 1 hoặc nhiều nhân viên hỗ trợ 


Click X để xóa nhân viên hỗ trợ ra khỏi danh sách

Bước 4: Click Lưu

Tại màn hình nhân viên được thêm vào hỗ trợ sẽ hiện popup thông báo

Click Hỗ trợ ngay để mở session cần hỗ trợ, click Để sau để ở lại phiên làm việc hiện tại

Đối với các session là Hỗ trợ, nhân viên có thể nhận biết được bằng dòng chữ Hỗ trợ ở ngay session đó

7. Hướng dẫn gắn nhãn cho session

Tính năng này cho phép gắn 1/nhiều nhãn cho 1 session chat để phân loại các session theo Nhãn

Cách 1: Tìm và gắn nhãn

Bước 1. Vào xem 1 tin nhắn/bình luận bất kỳ

Bước 2: Click vào icon Tags

Bước 3: Chọn các Nhãn từ danh sách có sẵn


Nhãn sau khi được cập nhật thành công sẽ nằm ở danh sách các session -ngay dưới tên session


Cách 2: Gắn nhãn nhanh

Gắn nhãn trên màn hình chat bằng cách bấm vào nhãn, gỡ bằng cách bấm lại lần nữa.

Nhãn nào được gắn sẽ highlight, có hover hướng dẫn khi rà chuột vào nhãn


Xem lịch sử cập nhật nhãn


8. Hướng dẫn gửi hình ảnh

Bước 1. Tại thanh chat, click icon 

Bước 2. Chọn hình ảnh cần gửi 

Bước 3. Click Open

Hình ảnh sẽ được gửi đi 

Đây là ảnh nhận được từ khách hàng


Để xem toàn bộ ảnh, click vào ảnh

9. Hướng dẫn Đánh dấu Xong cho session

Tính năng này dùng để đóng và chuyển các session đã được hỗ trợ vào bộ lọc Xong.

Qua đó ta thông kê được số lượng session đã được hỗ trợ, thời gian hỗ trợ …

Bước 1: Mở vào session của 1 tin nhắn/ bình luận

Bước 2: Hỗ trợ khách hàng: Trả lời tin nhắn, bình luận, đính kèm file , gắn nhãn,...

Bước 3: Click vào Icon Đánh dấu đã xong

Ta có thể tìm lại các tin nhắn đã đóng ở bộ lọc XONG

Sẽ có thông tin đầy đủ về: Nhân viên đóng và thời gian đóng


Có thể chủ động Chuyển đến hộp thư- mở lại session chat này để tiếp tục chat với khách hàng


Trường hợp nếu Khách hàng nhắn tin lại thì session cũng sẽ được mở lại và chuyển tới bộ lọc Chính


10. Làm thế nào để thêm mẫu tin nhắn Hội thoại và sử dụng chúng?

10.1. Hướng dẫn thêm/ sửa/ xóa mẫu tin nhắn Hội thoại

Bước 1: Trên thanh menu trái, click Thiết lập

Bước 2: Click Thiết lập hội thoại đa kênh

Bước 3: Mở phần Mẫu tin nhắn Hội thoại

Tại trang Mẫu tin nhắn Hội thoại, bạn có thể thêm, sửa hoặc xóa tin nhắn. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể

1. Hướng dẫn thêm mẫu tin nhắn

Bước 1: Nhập thông tin mẫu tin nhắn mới

 • Tiêu đề: Không bắt buộc

 • Nội dung: phần tin nhắn sẽ hiển thị khi gửi cho khách hàng

 • Nhãn : nhãn của mẫu tin nhắn 

 • Chọn Trang Áp dụng (mặc định không chọn là áp dụng tất cả Trang)

 • Đính kèm file (không bắt buộc)

Bước 2: Click Thêm

2. Hướng dẫn chỉnh sửa mẫu tin nhắn

Bước 1: Click nút Edit ở mẫu tin nhắn cần sửa

Bước 2: Chỉnh sửa nội dung

Bước 3: Click Lưu

3. Hướng dẫn copy mẫu tin nhắn

Để copy- áp dụng mẫu tin nhắn có sẵn cho 1 page khác có thể thao tác bằng 2 cách:

Cách 1: Bấm vào nút cập nhật của Mẫu tin nhắn: Thêm page áp dụng ⇒ Lưu

Cách 2: Chọn mẫu tin nhắn cần copy(có thể chọn nhiều mẫu): Thêm trang đích ⇒ Lưu

4. Hướng dẫn xóa mẫu tin nhắn

Bước 1: click nút xóa ở mẫu tin nhắn cần xóa

Bước 2: click nút Xóa ở popup xác nhận

10.2. Hướng dẫn sử dụng mẫu tin nhắn Omni

Sử dụng tin nhắn mẫu: 

 • Bấm vào nút Danh sách mẫu tin nhắn

 • Bấm vào tin nhắn mẫu cần gửi 

 • Nhấn Enter để gửi tin nhắn

Hệ thống sẽ tự động hiển thị danh sách tin nhắn mẫu theo đúng danh sách tin nhắn mẫu của Page đang tương tác


Bước 1: tại thanh chat, Click vào biểu tượng , các mẫu tin nhắn sẽ hiện ra

Bước 2: click vào dòng mẫu tin nhắn cần dùng để chọn

Bước 3: Tin nhắn sau khi được chọn sẽ nằm ở khung chat, nhấn Enter để gửi

Mẫu tin nhắn sau khi được gửi: 

Nhiều cách để tìm mẫu tin nhắn phù hợp

 • Scroll tìm kiếm

 • Tìm theo nội dung tin nhắn


 • Tìm theo nhãn gắn với mẫu tin nhắn11. Hướng dẫn thiết lập thời gian đóng session?

Tính năng này cho phép hệ thống kiểm tra và đóng session tự động sau thời gian thiết lập kể từ tin nhắn cuối cùng của nhân viên.


Bước 1: Trên thanh menu trái, click Thiết lập

Bước 2: Click nút Hội thoại đa kênh

Bước 3: Mở phần Thiết lập khác

Bước 4: Nhập thời gian mong muốn, tin nhắn kết thúc session và bật kích hoạt tính năng

Ví dụ : với setting 30 phút, một session đang được hỗ trợ với tin nhắn cuối là tin nhắn của nhân viên và trong vòng 30 phút session này không có thêm tin nhắn nữa thì session đó sẽ được đóng tự động và gửi kèm lời chào kết thúc session

Bước 5. Kéo trang thiết lập xuống dưới cùng và Click Lưu


12. Hướng dẫn cấu hình thời gian chờ thay đổi người phụ trách khi chưa trả lời session: 

Sau khoảng thời gian thiết lập, nếu agent được assign không trả lời thì session tự động assign cho agent khác theo quy luật phân công

Bước 1: Vào Setting

Bước 2:  Chọn Omni

Bước 3: Chọn Thiết lập khác

Bước 4:  Nhập Thời gian chờ tối đa của session mong muốn (phút)

Bước 5: Kích hoạt

13. Hướng dẫn Thiết lập tự động trả lời và gửi tin nhắn trên FB

Tính năng này cho phép người dùng thiết lập tính năng tự động trả lời bình luận trên fanpage, cho phép gửi tin nhắn tự động theo mẫu tạo sẵn

Để thiết lập tính năng, người dùng làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào Setting -> Omni -> Tích hợp Facebook

Bước 2: Chọn fanpage muốn thiết lập -> Cài Đặt

Bước 3: Vào Tương tác và bật tính năng Trả lời bình luận băng bình luận

Sau khi bật tính năng sẽ xuất hiện 2 loại cấu hình:

 • Cấu hình trả lời bình luận bằng bình luận: Bot trả lời bình luận khi khách hàng bình luận vào fanpage

 • Cấu hình trả lời bình luận bằng tin nhắn: Bot tự động nhắn tin với khách hàng khi họ bình luận vào fanpage

1. Cấu hình trả lời bình luận bằng bình luận: Có 2 lựa chọn cấu hình

       1.1. Tất cả bài post: Tại đây chúng ta có 2 cách để thiết lập bình luận trả lời bình luận của khách hàng

         1.1.1: Nội dung bất kì: Khi khách hàng nhập nội dung bất kì, thì hệ thống tự động trả lời lại bình luận của khách hàng

            1.1.2: Nội dung chứa từ khóa:  Khi khách hàng bình luận nội dung chứa các từ khóa được thiết lập,  thì hệ thống tự động trả lời lại bình luận của khách hàng.

Lúc này người dùng có thể lựa chọn thêm cài đặt cho từ khóa bằng cách bấm nút Cài đặt, sẽ có 3 thiết lập cho từ khóa được hiển thị.

Bạn có thể chọn các chế độ khá nhau cho từ khóa bình luận bao gồm:

+ Chính xác [a b c]: khách hàng cần gõ chính xác 100% từ khóa được cài đặt bot sẽ ghi nhận và trả lời theo nội dung đã cài đặt. Chế độ này không phân biệt chữ hoa, chữ thường, có phân biệt có dấu hay không dấu.

+ Cụm từ (chứa [a b c]): khách hàng gõ nội dung chứa từ khóa được cài đặt bot sẽ ghi nhận là từ khóa và trả lời theo nội dung đã cài đặt. Chế độ này không phân biệt chữ hoa, chữ thường, có dấu hay không dấu.

+ Rộng (chứa [a] hoặc [b] hoặc [c]): khách hàng gõ nội dung chứa 1 trong các phần tử của từ khóa bot sẽ ghi nhận là từ khóa và trả lời theo nội dung đã cài đặt. Chế độ này không phân biệt chữ hoa, chữ thường, có dấu hay không dấu.

Ví dụ:

Từ khóa cài đặt: inbox mình nhé

> Chế độ chính xác: inbox mình nhé

> Chế độ cụm từ: bạn ơi inbox mình nhé bạn (chứa inbox mình nhé)

> Chế độ rộng: shop em check inbox em với ạ (chứa inbox)

       1.2. Theo từng post: Áp dụng mỗi post là 1 câu trả lời bình luận khác nhau

Bước 1: Vào Omni -> Facebook

Bước 2: Vào bộ lọc để lọc Bài viết

Bước 3: Nhấp vào bài viết cần thiết lập

Bước 4: Nhấn vào

Bước 5: Lúc này giao diện sẽ xuất hiện popup với các thiết lập tương tự như cấu hình cho tất cả bài viết

2. Cấu hình trả lời bình luận bằng tin nhắn: Có 2 lựa chọn cấu hình

        2.1 Tất cả bài post: Tại đây chúng ta có 2 cách để thiết lập trả lời bình luận bằng tin nhắn 

           2.1.1: Nội dung bất kì: Khi khách hàng nhập nội dung bất kì, thì hệ thống tự động trả lời lại bình luận của khách hàng bằng tin nhắn được thiết lập

       2.1.2:  Nội dung chứa từ khóa:  Khi khách hàng bình luận nội dung chứa các từ khóa được thiết lập,  thì hệ thống tự động trả lời lại bình luận của khách hàng

Thiết lập cài đặt cho từ khóa tương tự như ở phần trả lời bình luận bằng bình luận

     2.2. Theo từng post: Áp dụng mỗi post là 1 mẫu tin nhắn khác nhau

Bước 1: Vào Omni -> Facebook

Bước 2: Vào bộ lọc để lọc Bài viết

Bước 3: Nhấp vào bài viết cần thiết lập

Bước 4: Nhấn vào

Bước 5: Lúc này giao diện sẽ xuất hiện popup với các thiết lập tương tự như cấu hình cho tất cả bài viết

14. Hướng dẫn Thiết lập thời hạn phản hồi và cảnh báo trước khi hết hạn phản hồi cho session Omni

Tính năng này cho phép:

 • Thiết lập thời hạn phản hồi cho session Omni (1). Ví dụ thiết lập 30 phút, thì sau 30 phút nhân viên không phản hồi, session được xem là quá hạn phản hồi

 • Thiết lập cảnh báo trước khi hết thời hạn phản hồi (2). Ví dụ thiết lập 5 phút, thì trước khi hết thời hạn phản hồi ở (1) 5 phút, nhân viên phụ trách sẽ nhận được thông báo cảnh báo session sắp hết hạn

1/ Để thực hiện thiết lập người dùng làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào Setting -> Omni -> Thiết lập khác

Bước 2: Vào Cấu hình session -> Cấu hình thời hạn phản hồi

Bước 3: Nhập thời gian cho Thời hạn phản hồi sessionCảnh báo trước khi hết hạn

Bước 4: Chọn Kích Hoạt

Bước 5: Lưu

2/ Giao diện hiển thị trên hệ thống

Khi session quá thời hạn thiết lập ở (1), sẽ hiển thị giao diện quá hạn

Khi session tới hạn thiết lập ở (2), sẽ hiển thị giao diện sắp quá hạn: thời gian của session sẽ tô đỏ

  

3/ Lưu ý:

 • Session chỉ bắt đầu đếm thời gian quá hạn sau khi được phân công cho nhân viên

 • Trong khoảng thời gian chưa quá hạn, khi nhân viên phản hồi cho session, thì session sẽ mất thông báo quá hạn

 • Có bộ lọc tin Quá Hạn cho session chưa xongBài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 23/02/2024 10:08AM
Lần cập nhật gần đây: 23/02/2024 10:08AM (Thuận Trần - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:Thuận Trần (thuan.tran@antbuddy.com)
omni | hội thoại đa kênh | facebook |