AntCRM - Hướng dẫn tạo ứng dụng Zalo Bot

Tạo ứng dụng Zalo Bot

Bước 1: Đăng nhập vào trang: https://developers.zalo.me/


Bước 2: Click icon profile -> Thêm ứng dụng


Bước 3: Điền thông tin cho ứng dụng


Bước 4: Cài đặt

  • Chọn miền ứng dụng: beeiq.co

  • Upload ảnh

  • Chọn kích hoạt


Bước 5: Đăng kí sử dụng API -> Official Account API

Enable tất cả tính năng -> Nộp xét duyệt


Bước 6: Thiết lập đăng nhập

  • Home URL:  https://beeiq.co
  • Callback URL:https://beeiq.co/zalo/callbackurl


Bước 7: Cập nhật webhook


Webhook URL: https://beeiq.co/zalo/webhook

OA Secrect Key

Enable tát cả sự kiện


Bước 8: Thiết lập đường dẫn yêu cầu cấp quyền

Official Account Callback Url : https://beeiq.co/oauth2/redirect.htmlBước 9: Quản lí OA => Liên kết OA

Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 29/11/2021 12:37PM
Lần cập nhật gần đây: 29/11/2021 2:22PM (nghiango - nghia.ngo@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)