AntCRM - Hướng dẫn thao tác Nhãn phân loại cho Omni Facebook

1. Tạo nhãn cho Omni

Bước 1: Nhấn nút thêm nhãn 

Bước 2: Nhập tên nhãn muốn tạo

Bước 3: Bấm nút New Tag


2. Gắn Nhãn

Bước 1: Chọn tin nhắn hoặc bình luận

Bước 2: Click icon Gắn Nhãn

Bước 3:  Chọn Nhãn muốn gắn


Bước 4: Bấm Lưu

3. Lọc theo nhãn

Click vào nhãn muốn lọc, hệ thống tự động lọc tất cả tin nhắn và bình luận được gắn nhãn đó

Muốn bỏ lọc theo nhãn thì nhấn vào nút X: hệ thống tự động bỏ lọc


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 06/04/2021 9:27AM
Lần cập nhật gần đây: 06/04/2021 9:27AM (nghiango - nghia.ngo@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)