AntCRM - Hướng dẫn thay đổi giao diện Omni Facebook

Hệ thống cho phép điều chỉnh giao diện Omni Facebook

Cách sử dụng:

Bước 1: Vào Setting -> chọn Omni -> Chọn Thiết lập khác

Bước 2: Chọn giao diện mong muốn: Mặc định hoặc Tinh gọn hoặc Hợp nhất

Mặc định: Phân chia thành 3 tab: Inbox, Comment và Post


Tinh gọn: Gom giao diện thành 1 tab, và thao tác lọc theo cái giá trị

  • All (Inbox + Comment): Bao gồm tất cả tin nhắn và bình luận
  • Inbox: Tất cả tin nhắn
  • Comment: Tất cả bình luận
  • Post: Tất cả bài viếtHợp nhất: Gom tất cả các kênh vào chung 1 giao diện

Thao tác lọc:

  • Lọc theo kênh (FB, Zalo, Telegram)
    Lọc theo từng pageBài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 29/04/2021 10:08AM
Lần cập nhật gần đây: 08/06/2022 10:20AM (nghiango - nghia.ngo@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)