AntCRM - Hướng dẫn thêm tính năng Xóa và Ẩn bình luận facebook cho member

Tính năng này giúp Owner phân quyền cho member được phép Xóa hoặc Ẩn bình luận facebook trong Omni.

Bước 1: Vào Setting -> chọn Omni -> chọn Tích hợp Facebook

Bước 2: Chọn Page

Bước 3: Tick vào ô Ẩn bình luận/Xóa bình luận cho member

Bước 4: Lưu


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 29/04/2021 10:26AM
Lần cập nhật gần đây: 29/04/2021 10:26AM (nghiango - nghia.ngo@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)