AntCRM - Hướng dẫn thiết lập và sử dụng Yêu Cầu Gọi Lại - Callback

Thiết lập này cho phép Owner trao quyền cho member xem được cuộc gọi nhỡ từ Queue, qua đó member có thể xử lý gọi lại cho khách hàng

1. Thiết lập quyền xem báo cáo Lịch Sử cuộc gọi cho member

Bước 1: Vào Setting -> Quản lý người dùng -> Nhân Viên -> Chọn Nhân viên mong muốn

Bước 2: Vào Quyền hiển thị -> Tích chọn Báo cáo Lịch sử cuộc gọi

Bước 3: Lưu

2. Thiết lập assignment rule cho member

Bước 1: Vào Setting -> Thiết lập cuộc gọi -> Thiết lập yêu cầu gọi lại

Bước 2:

  • Chọn Queue
  • Chọn Nhóm
  • Chọn User
  • Chọn Chế độ phân công
  • Chọn Áp dụng cho
  • Save


3. Sau khi tạo assignment rule, member có thể vào thao tác tính năng Yêu Cầu Gọi Lại

Bước 1: Tại giao diện chính chọn Báo cáo -> Lịch Sử Cuộc Gọi


Bước 2: Tại màn hình lịch sử cuộc gọi, member có thể lọc những cuộc gọi nhỡ chưa xử lí để thực hiện thao tác gọi lại cho khách hàngBước 3:  Sau khi gọi lại thành công, trạng thái cuộc gọi sẽ được thay đổi


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 1
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 07/04/2021 11:09AM
Lần cập nhật gần đây: 13/04/2021 3:21PM (nghiango - nghia.ngo@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)