AntCRM - Hướng dẫn tích hợp Lazada thành 1 kênh Omni

Bước 1: Vào Thiết lập -> Thiết lập hội thoại đa kênh -> Tích hợp Lazada 

Bước 2: Bấm nút 

Bước 3: Tại popup nhập các thông tin để thực hiện tích hợp, trong đó:

  • Name: Tên hiển thị của kênh trên CRM. Có thể dùng tên của cửa hàng
  • Username: Số điện thoại đăng kí seller Lazada
  • Password:Mật khẩu đăng nhập


Bước 4: Chọn Lưu

Bước 5: Chọn Đăng ký


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 08/09/2023 4:03PM
Lần cập nhật gần đây: 08/09/2023 4:55PM (nghiango - nghia.ngo@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)