AntCRM - Hướng dẫn tích hợp Lazada thành 1 kênh Omni

Bước 1: Vào trang Google, nhập từ khóa lazadaseller tại ô tìm kiếm, sau đó chọn trang Lazada seller center theo đường link https://sellercenter.lazada.vn/

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản quản lý trang Lazada, tại thanh menu bên trái màn hình, chọn mục Tài khoản -> Cài đặt -> Sao chép ID của cửa hàng rồi gửi cho team Antbuddy để thực hiện add ID vào bot lazada 

Bước 3: Vào Thiết lập -> Thiết lập hội thoại đa kênh -> Tích hợp Lazada 

Bước 4: Bấm nút

Bước 5: Màn hình sẽ hiển thị trang đăng nhập và trao quyền, trong đó:

  • Site : chọn Việt Nam

  • Email: nhập email quản lý trang Lazada

  • Password: nhập mật khẩu

Sau đó, bấm nút Submit

Bước 6: Bấm nút

Bước 7: Chọn

Tại đây, bạn có thể thêm nhân viên mà bạn muốn để hỗ trợ kênh, sau đó nhấn nút Lưu

Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 08/09/2023 4:03PM
Lần cập nhật gần đây: 25/01/2024 2:42PM (Thuận Trần - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)