AntCRM - Hướng dẫn tích hợp Tiki thành 1 kênh Omni

Bước 1: Vào Thiết lập -> Thiết lập hội thoại đa kênh -> Tích hợp Tiki

Bước 2: Bấm nút  

Bước 3: Tại popup nhập các thông tin để thực hiện tích hợp, trong đó:

  • Username: email đăng kí seller Tiki
  • Password: Mật khẩu đăng nhập


Bước 4: Chọn Lưu

Bước 5: Chọn Đăng ký

Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 12/09/2023 2:29PM
Lần cập nhật gần đây: 04/04/2024 11:03AM (nghiango - nghia.ngo@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)