AntCRM - Tạo lịch hẹn khám bệnh và thêm lịch sử khám bệnh

  1. Đặt lịch khám

  • Bước 1: Trên trang AntCRM, chọn Khách hàng cá nhân, chọn khách hàng mình muốn đặt lịch hẹn khám


  • Bước 2: Chọn Lịch hẹn khám bệnh, sau đó chọn Đặt lịch khám 

  • Bước 3: Nhập các thông tin cần thiết trong bảng Đặt lịch khám, sau đó nhấn nút

  • Bước 4: Sau khi đặt lịch hẹn thành công, lịch hẹn sẽ hiển thị trên màn hình như hình bên dưới, người dùng có thể sửa đổi bằng cách nhấn nút và xóa bằng cách nhấn nút

  1. Thêm lịch sử khám bệnh

  • Bước 1: Chọn Lịch sử khám bệnh, sau đó chọn Thêm lịch sử khám


  • Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết trong bảng Đặt lịch khám, sau đó nhấn nút


  • Bước 3: Sau khi thêm lịch sử khám thành công, lịch khám sẽ hiển thị trên màn hình như hình bên dưới, người dùng có thể sửa đổi bằng cách nhấn nút và xóa bằng cách nhấn nút


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 28/08/2023 10:41AM
Lần cập nhật gần đây: 30/08/2023 2:12PM (Thuận Trần - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:Thuận Trần (thuan.tran@antbuddy.com)
hẹn | khám bệnh | lịch sử | hẹn khám |