AntCRM - Tạo người dùng trên AntCRM

AntCRM - Tạo người dùng trên AntCRM


Tạo người dùng trên ANTCRM

1. Giới thiệu

Sau khi tạo tài khoản người dùng thành công trên AntRing, để tài khoản có thể đăng nhập trên CRM ta cần thao tác Tạo mới nhân viên trên CRM

2. Cách Tạo mới nhân viên trên CRM

Trước tiên, cần truy cập Trang quản trị người dùng bằng cách vào “Thiết lập”

 “Quản lý người dùng” → chọn “Nhân viên”

Sau khi đã truy cập vào trang cấu hình người dùng, bạn chọn nút “Tạo mới nhân viên” →

Nhập các trường thông tin trên mẫu tạo người dùng, rồi nhấn nút “Tạo mới”:

  • Hộp thư: Email của nhân viên cần mời vào CRM

  • Tên 

  • Họ

  • Tên Người dùng (username)

  • Mật khẩu

Lưu ý: Không áp dụng cho thành viên đã có tài khoản khi thực hiện tạo người dùng.


Đối với nhân viên đã được tạo người dùng trên AntRing trước thì chỉ cần nhập email , hệ thống sẽ tự động liên kết thông tin của nhân viên từ AntRing

⇒ Nút Tạo mới sẽ tự động chuyển thành nút Mời nhân viên

Bấm Mời nhân viên để hoàn tất thao tác tạo người dùng trên CRM


Lưu ý: Nếu bạn bấm tạo mới hoặc mời không thành công kèm thông báo như hình 


Điều này có nghĩa là số lượng người dùng đang hoạt động hiện tại đã đạt số lượng giới hạn, Vui lòng liên hệ AntBuddy để được hỗ trợ thêm thông tin.

Hoặc bạn có thể giảm bớt số lượng người dùng bằng cách đình chỉ các tài khoản cũ không dùngBài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 21/06/2024 4:24PM
Lần cập nhật gần đây: 21/06/2024 4:30PM (Thuận Trần - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:Thuận Trần (thuan.tran@antbuddy.com)
crm | tạo | người dùng |