AntCRM - Thiết lập các trường thông tin bắt buộc trong Call Popup

Thêm tính năng thiết laapk trường thông tin bắt buộc trong Call Popup. Cho phép user lựa chọn trường thông tin nào bắt buộc hoặc không bắt buộc

Bước 1: Vào Setting -> chọn Thiết lập cuộc gọi -> chọn Popup cuộc gọi -> Thiết lập hiển thị thông tin trên Popup cuộc gọi

Bước 2: Tick vào ô Trường bắt buộc mong muốn

Bước 3: Lưu


Giao diện Popup cuộc gọi sau khi chọn trường bắt buộc


Lưu ý: Khi chọn trường bắt buộc (ô viền đỏ), user phải nhập thông tin cho trường đó thì mới có thể Lưu/Đóng Popup

Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 29/04/2021 10:28AM
Lần cập nhật gần đây: 29/04/2021 10:39AM (nghiango - nghia.ngo@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)