AntCRM - Thiết lập các trường thông tin bắt buộc trong Ticket

Thêm tính năng thiết lập trường thông tin bắt buộc trong Ticket. Cho phép user lựa chọn trường thông tin nào bắt buộc hoặc không bắt buộc:

Bước 1: Vào Setting -> chọn Giao Diện -> chọn Giao Diện Ticket

Bước 2: Tick vào ô Trường bắt buộc mong muốn

Bước 3: Lưu


 Lưu ý: Khi chọn trường bắt buộc (ô viền đỏ), user phải nhập thông tin cho trường đó thì mới có thể Lưu/Đóng Ticket


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 03/06/2021 9:14AM
Lần cập nhật gần đây: 03/06/2021 9:17AM (nghiango - nghia.ngo@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)