AntCRM - Assignment Rule là gì?, Làm thế nào để thiết lập?

1. Thêm thiết lập phân công


Bước 1. Mở trang Thiết lập - Assignment Rules - Assignment Rules


Bước 2. Nhấn nút   Add Assignment Rules 

Trang chuyển đến trang Thêm Thiết lập phân công cho nhóm.

Bước 3. Nhập các thông tin sau: 


Thông tin

Mô tả

Nhóm

Chọn nhóm để thiết lập phân công. 

Lưu ý: 1 nhóm chỉ được phép thiết lập 1 chế độ phân công.

Nếu nhóm đã có thiết lập phân công, hệ thống sẽ không cho phép thêm thiết lập cho nhóm đó. 

Chế độ 

phân công

Có 2 chế độ phân công: 

  • Tuần tự: Phân phối khách hàng, nhiệm vụ lần lượt theo thứ tự các nhân viên trong nhóm và xoay vòng. 

  • Ngẫu nhiên:  Phân phối khách hàng, nhiệm vụ một cách ngẫu nhiên cho các nhân viên trong nhóm.

Đối tượng 

áp dụng

Chọn loại dữ liệu sẽ được áp dụng thiết lập phân công tự động này, có 5 loại dữ liệu là Tasks ,Tickets, Leads, Contacts, Accounts.

Người dùng đăng ký

Không nhất thiết là tất cả các thành viên trong nhóm đều làm nhiệm vụ chăm sóc, có thể có admin của nhóm để theo dõi nhóm, vì vậy AntCRM cho phép chọn các nhân viên cụ thể trong nhóm để đưa vào danh sách phân công tự động.


Bước 4. Nhấn nút Lưu để thêm thiết lập phân công

2. Chỉnh sửa thiết lập phân công

Bước 1. Mở trang Thiết lập - Assignment Rules - Assignment Rules

Bước 2. Nhấn nút   Sửa đổi   ở nhóm cần chỉnh sửa.

Bước 3. Chỉnh sửa thông tin theo mong muốn

Bước 4. Nhấn nút Lưu để áp dụng thay đổi. 

3. Xóa thiết lập phân công:

Bước 1. Mở trang Thiết lập - Assignment Rules - Assignment Rules

Bước 2. Nhấn nút   Xóa   ở nhóm cần chỉnh sửa

Bước 3. Nhấn nút Xóa ở popup xác nhận.


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 22/12/2020 3:46PM
Lần cập nhật gần đây: 04/01/2021 3:44PM (nghiango - nghia.ngo@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)