AntRing - Cài đặt SIP account của Antbuddy trên X-Lite PC

1. Cài đặt X-lite

1.1. Tải ứng dụng

Truy cập trang chủ X-lite để tải xuống phiên bản mới nhất

http://www.counterpath.com/x-lite-download/

Lưu ý: chọn đúng phiên bản hệ điều hành

1.2. Cài đặt ứng dụng

Bước 1: Sau khi quá trình tải xuống hoàn tất, bạn nhấp vào biểu tượng tải xuống X-Lite_5.0.3_88254.exe

Bước 2: Một cửa sổ xác nhận Licence Agreement sẽ hiện lên, người dùng thực hiện

  • Tick chọn “I accept the terms in the Licence Agreement

  • Chọn nút Accept

  • Một cửa sổ xác nhận xuất hiện, bạn chọn “Yes” để bắt đầu cài đặt ứng dụng


Bước 3: Sau khi cài đặt xong, người dùng thực hiện mở ứng dụng X-lite, giao diện ứng dụng sẽ như sau


2. Cài đặt tài khoản SIP trên X-lite

2.1. Thông tin tài khoản SIP

2.1.1. Map thông tin Anttel trên X-lite

Thông tin tài khoản SIP của Anttel sẽ có dạng sau


Trường thông tin Anttel

Giá trị (thông tin tham khảo)

Trường thông tin X-Lite

Tên thiết bị

admindevice1

Account name

Display name

Authorization name

SIP Username

admindevice1

User ID

SIP Password

*********

Password

Realm

qa.anttel.vn

Domain

Outbound Proxy

125.212.213.4

Proxy Address

SIP Transport

TCP

Signaling Transport

2.2.2. Map thông tin AntBuddy trên X-lite

Thông tin tài khoản SIP của AntBuddy có dạng sau


Trường thông tin AntBuddy

Giá trị (thông tin tham khảo)

Trường thông tin X-Lite

Account Name

agent001

Account name

Display name

Authorization name

Authen ID

agent001

User ID

Authen Password

*********

Password

SIP Server

company.anttel-pro.ab-kz-02.antbuddy.com

Domain

Outbound Proxy

125.212.212.40

Proxy Addess

SIP Transport

TCP

Signaling Transport

2.2. Cài đặt tài khoản SIP trên X-lite

Bước 1: Vào Softphone, chọn Account Settings

Bước 2: Tại Account Tab, điền các thông tin tài khoản SIP tương ứng vào các trường thông tin như bên dưới, tham khảo bảng map thông tin ở mục 2.1, sau đó chọn OK

Bước 3: Tại tab Transport, chọn TCP, chọn OK

Bước 4: Tại tab Advance, điều chỉnh trường Register every = 300, Minimum time = 20, chọn OK

Bước 5: Sau khi cài đặt xong, người dùng cần kiểm tra thiết bị nghe/thoại đã hoặt động trên máy. Để kiểm tra,

  • Người dùng vào Softphone Preference Device Headset Mode.

  • Chọn Thiết bị Headset (Lưu ý phải chọn cho đúng thiết bị)

  • Chọn Test Device để đảm bảo nghe/thoại đều hoạt động

  • Cuối cùng chọn OK

Lưu ý: để dùng được Headset, phải chú ý chọn biểu tượng Headset ở ngoài giao diện X-lite

Bước 6: Cấu hình Audio codec, người dùng vào Softphone Preference Audio Codec. Tại đây, người dùng chỉ kích hoạt 2 codecs: G711 uLaw, G711 aLawBài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 23/11/2020 12:08PM
Lần cập nhật gần đây: 04/01/2021 3:25PM (manle - man.le@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:manle (man.le@antbuddy.com)