AntRing - Cấu hình IP Phone Grandstream GXP 1610

1. Set up thiết bị

Bước 1: Cắm nguồn

Bước 2: Cắm dây mạng (cổng LAN)

Bước 3: Cắm handset, headset (Lưu ý cắm đúng cổng).

Bước 4: Lấy địa chỉ IP

Mặc định thiết bị sẽ dùng DHCP để lấy IP. Để xem được IP của thiết bị:

  • Đợi thiết bị khởi động hoàn tất.

  • Nhấn phím NextScr 2 lần

2. Truy cập WebAdmin

Sau khi có được IP của thiết bị, chúng ta có thể đăng nhập vào trang quản lý bằng cách: vào địa chỉ IP trên trình duyệt (ví dụ: ở đây là http://192.168.1.157/).

Đăng nhập vào user mặc định: admin/admin

Sau đó nhận được yêu cầu thay đổi password

Ví dụ : thay đổi thành admin1610 => nhấn Save.


Sau khi đăng nhập thành công, bạn sẽ được chuyển vào trang cấu hình sau:

3. Cấu hình SIP account

Để điền thông tin account ta click chọn ACCOUNTS -> Account 1 -> General Settings 
Điền thông tin của SIP account được cấp tương ứng như sau: 

General Settings
Basic Settings : Chọn giao thức SIP transport là TCP, Register Expiration giảm từ 60 về 5
Audio Settings : chọn PCMA or PCMU

Date and Time:


Kiểm tra

Chọn STATUS xem mục "SIP Registration" hiện "YES" màu xanh như hình : 

Giao diện Ip Phone :Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 1
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 23/11/2020 12:04PM
Lần cập nhật gần đây: 07/12/2022 4:52PM (Thuận Trần - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:manle (man.le@antbuddy.com)