AntRing - Hướng dẫn Cấu hình điện thoại Yealink T19 E2

AntRing - Hướng dẫn Cấu hình điện thoại Yealink T19 E2

Set up thiết bị:

 • Cắm nguồn

 • Cắm dây mạng (cổng Internet)

PowerAndLan.png

 • Cắm handset, headset (Lưu ý cắm đúng cổng).

HeadsetAndHandset.png

Network

Mặc định thiết bị sẽ dùng DHCP để lấy IP. Để xem được IP của thiết bị, vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: 

 • Đợi thiết bị khởi động hoàn tất, hiển thị màn hình chính

 • Chọn Menu trên thanh công cụ

press_menu.pngBước 2: 

 • Main Menu sẽ được hiển thị

 • Chọn Status (hoặc nhấn phím 1 trên Dialpad)

status.jpegBước 3: Kiểm tra địa chỉ IP của thiết bị IP Phone Yealink, như trong hình ví dụ bên dưới thì địa chỉ IP sẽ là 192.168.6.137

ip-addr.jpeg

Cấu hình SIP account lên IP Phone

Với thông tin từ device account được tạo trên AntBuddy, ví dụ:

 • Account Name: testing

 • Authen ID: testing

 • Authen Password: 123456

 • SIP Server: qahtksungroup.anttel-pro.ab-kz-02.antbuddy.com

 • Outbound Proxy: ab-kz-02.antbuddy.com

 • SIP Transport: TCP

Thực hiện nhập thông tin này thiết bị IP Phone Yealink T19 E2 theo các bước sau:

Bước 1: 

 • Truy cập địa chỉ IP của IP Phone đã nhận trên trình duyệt web (browser), ví dụ ở đây là địa chỉ http://192.168.6.137

 • Đăng nhập với username và mật khẩu mặc định là

  • Username: admin

  • Mật khẩu: admin

access_ip_addr.png

Bước 2: Chọn Mục Account

account.png

Bước 3: Nhập thông tin hình bên dưới, sau đó chọn nút Confirm.

Bước 4: Sau khi chọn nút Confirm, kiểm tra thông tin đã được cập nhật (Registered), như hình là hoàn tất việc cấu hình thông tin lên IP Phone Yealink T19 E2

done.png

Bước 5: Chọn codec PCMU và PCMA là 2 codec chính cho điện thoại trong Account - Codec sau đó nhấn Confirm để lưu cấu hình

Bước 6: Chỉnh Time zone thành +7 trong Settings  - Time & Date , nhấn Confirm để lưu cấu hình


Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 0
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 23/11/2020 12:06PM
Lần cập nhật gần đây: 05/01/2024 9:55AM (Thuận Trần - thuan.tran@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:manle (man.le@antbuddy.com)