AntCRM - Hướng dẫn tạo danh sách câu trả lời nhanh cho bài Post Facebook

Tính năng này cho phép user tạo ra danh sách câu trả lời nhanh cho bài Post trên facebook. Mỗi bài Post sẽ có 1 danh sách câu trả lời nhanh riêng biệt

Tính năng này nhằm giúp user trả lời bình luận một cách nhanh chóng

1. Tạo danh sách câu trả lời nhanh

Bước 1: vào Omni -> Post

Bước 2: Nhấn icon

Bước 3: Nhập nội dung cho mẫu câu trả lời nhanh

Bước 4: Nhấn Thêm để tạo câu trả lời nhanh

Bước 5: Nhấn Đóng

2. Cách sử dụng:

Bước 1: Tại bình luận của khách hàng trên omni, nhấn icon

Bước 2: Nhấn đôi vào câu trả lời mong muốn

Bước 3: Nhấn Enter
Bài viết này có hữu ích không? Đánh giá: 1
Chi tiết bài viết:
Ngày đăng: 07/04/2021 11:31AM
Lần cập nhật gần đây: 07/04/2021 11:31AM (nghiango - nghia.ngo@antbuddy.com)
Chia sẻ bài viết:   
Tác giả:nghiango (nghia.ngo@antbuddy.com)